Optimalt tidspunkt: Sæt gang i generationsskiftet nu

24. oktober 2017
2 minutters læsetid
sæt gang i generationsskiftet nu

Har man længe gået og ventet på det helt rigtige tidspunkt for at generationsskifte familievirksomheden, er den klare melding fra STORM Advokatfirma, at det tidspunkt er netop nu.

Hvis du overvejer et generationsskifte, er der nu mulighed for, at det kan gennemføres på de mest optimale vilkår. Det kræver dog, at du er klar til at benytte de nye regler, før andre regler vedtages.

Det er et sammenfald af faktorer, der gør tidspunktet for et generationsskifte optimalt. Dels er der nye ejendomsvurderinger på vej og dels sænkes gaveafgiften 13% i 2017 til 7% i 2018. Men nedsættelsen af gaveafgiften, kan blive annulleret, hvis Socialdemokratiet vinder regeringsmagten ved næste folketingsvalg. Dette var udmeldingen fra partiets skatteordfører, Lea Wermelin i DR 2. april 2017

– Med den usikkerhed udmeldingen har skabt omkring gaveafgiften og de kommende ejendomsvurderinger, der muligvis vil være højere, er det min helt klare anbefaling, at man sætter gang i sit generationsskifte nu, siger advokat og partner i STORM Advokatfirma, Jens Axel Kruchov.

Reduktion af gaveafgifterne

Folketinget vedtog lempelsen af gaveafgiftsreglerne i forbindelse med forliget omkring finansloven for 2016. Det betyder at gaveafgiften reduceres over de næste år. Afgiften nedsættes fra 13% i 2017 til 7% i 2018, 6% i 2019 og 5% i 2020. Men der er altså risiko for, at disse nedsættelser annulleres efter et folketingsvalg og et eventuelt efterfølgende magtskifte.

Nye ejendomsvurderinger

Den gældende mulighed for at gennemføre handler til det såkaldte værdiansættelsescirkulære har været under forandring som følge af en højesteretsdom fra 8.3.2016, men forventes fortsat at gælde i en periode endnu. Efter cirkulæret kan handler til familiemedlemmer gennemføres til en værdi, der ligger imellem 85% og 115% af den offentlige vurdering.

Der er også vedtaget en ny vurderingslov, der medfører, at der skal gennemføres nye vurderinger af al fast ejendom. Denne får virkning for landbrugsejendomme fra oktober 2019. Der gennemføres dog allerede en vurdering af landbrugsejendomme efter de gamle regler til september 2018.

– Vi forventer, at der vil ske en markant stigning i de offentlige vurderinger, hvilket vil gøre et generationsskifte dyrere at gennemføre, idet værdiansættelsescirkulæret netop tager udgangspunkt i den gældende offentlige vurdering på aftaletidspunktet, siger Jens Axel Kruchov.

Sammenlagt gør disse faktorer, at det netop nu er det helt optimale tidspunkt, at sætte gang i generationsskifte.

Hvad bør du gøre?

Et generationsskifte er en kompliceret sag at gennemføre. Det kræver en grundig analyse og forberedelse inden. Vi anbefaler, at planlægningen og arbejdet påbegyndes snarest muligt.

Advokaterne i STORM Advokatfirma har på baggrund af mere end 30 års erfaring med at gennemføre generationsskifter opstillet en model. Modellen sikrer, at alle forhold bliver belyst, inden der indgås en bindende aftale.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 72 30 12 05 allerede i dag for en drøftelse af mulighederne for dit generationsskifte.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Jens Axel Kruchov
Jens Axel Kruchov
Advokat, Partner
cross