mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Optimalt tidspunkt: Sæt gang i generationsskiftet nu

Har man længe gået og ventet på det helt rigtige tidspunkt for at generationsskifte familievirksomheden, er den klare melding fra STORM Advokatfirma, at det tidspunkt er netop nu.

Hvis du overvejer et generationsskifte, er der nu mulighed for, at det kan gennemføres på de mest optimale vilkår. Det kræver dog, at du er klar til at benytte de nye regler, før andre regler vedtages.

Det er et sammenfald af faktorer, der gør tidspunktet for et generationsskifte optimalt. Dels er der nye ejendomsvurderinger på vej og dels sænkes gaveafgiften 13% i 2017 til 7% i 2018. Men nedsættelsen af gaveafgiften, kan blive annulleret, hvis Socialdemokratiet vinder regeringsmagten ved næste folketingsvalg. Dette var udmeldingen fra partiets skatteordfører, Lea Wermelin i DR 2. april 2017

– Med den usikkerhed udmeldingen har skabt omkring gaveafgiften og de kommende ejendomsvurderinger, der muligvis vil være højere, er det min helt klare anbefaling, at man sætter gang i sit generationsskifte nu, siger advokat og partner i STORM Advokatfirma, Jens Axel Kruchov.

Reduktion af gaveafgifterne

Folketinget vedtog lempelsen af gaveafgiftsreglerne i forbindelse med forliget omkring finansloven for 2016. Det betyder at gaveafgiften reduceres over de næste år. Afgiften nedsættes fra 13% i 2017 til 7% i 2018, 6% i 2019 og 5% i 2020. Men der er altså risiko for, at disse nedsættelser annulleres efter et folketingsvalg og et eventuelt efterfølgende magtskifte.

Nye ejendomsvurderinger

Den gældende mulighed for at gennemføre handler til det såkaldte værdiansættelsescirkulære har været under forandring som følge af en højesteretsdom fra 8.3.2016, men forventes fortsat at gælde i en periode endnu. Efter cirkulæret kan handler til familiemedlemmer gennemføres til en værdi, der ligger imellem 85% og 115% af den offentlige vurdering.

Der er også vedtaget en ny vurderingslov, der medfører, at der skal gennemføres nye vurderinger af al fast ejendom. Denne får virkning for landbrugsejendomme fra oktober 2019. Der gennemføres dog allerede en vurdering af landbrugsejendomme efter de gamle regler til september 2018.

– Vi forventer, at der vil ske en markant stigning i de offentlige vurderinger, hvilket vil gøre et generationsskifte dyrere at gennemføre, idet værdiansættelsescirkulæret netop tager udgangspunkt i den gældende offentlige vurdering på aftaletidspunktet, siger Jens Axel Kruchov.

Sammenlagt gør disse faktorer, at det netop nu er det helt optimale tidspunkt, at sætte gang i generationsskifte.

Hvad bør du gøre?

Et generationsskifte er en kompliceret sag at gennemføre. Det kræver en grundig analyse og forberedelse inden. Vi anbefaler, at planlægningen og arbejdet påbegyndes snarest muligt.

Advokaterne i STORM Advokatfirma har på baggrund af mere end 30 års erfaring med at gennemføre generationsskifter opstillet en model. Modellen sikrer, at alle forhold bliver belyst, inden der indgås en bindende aftale.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 72 30 12 05 allerede i dag for en drøftelse af mulighederne for dit generationsskifte.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.