Betalingsrettigheder inddrages igen uden erstatning

27. marts 2017
2 minutters læsetid
lokalplan

Efter et friår i 2016 inddrager Landbrugs- og Fiskeristyrelsen igen overskydende betalingsrettigheder.

Et overskud af betalingsrettigheder på bedriften i både 2016 og 2017 vil således resultere i inddragelse af summen af ikke-udnyttede rettigheder, hvis ikke der tages forholdsregler inden ansøgningsfristen.

Hvor risikoen for inddragelse tidligere var knyttet til den enkelte betalingsrettighed, er det nu et overskud som sådan, der medfører inddragelse. Hermed er muligheden for at rotere rettighederne, og dermed beholde dem på bedriften, forsvundet.

Da samtlige overskydende betalingsrettigheder blev inddraget i 2015, har det ikke været muligt at opbygge et overskud i 2016, hvorfor der ikke blev inddraget betalingsrettigheder sidste år. I 2017 er friåret imidlertid slut og har en bedrift haft overskud sidste år og får det igen i år, vil det indebære risiko for inddragelse. Også selvom de enkelte betalingsrettigheder har været udnyttet i et af de to år.

Link til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen: Betalingsrettigheder 

Undgå inddragelse

Uanset de meget kategoriske regler og mangel på muligheder for at opretholde betalingsrettigheder internt på bedriften, kan en inddragelse alligevel undgås med relativt enkle midler. Da det ikke længere er et krav, at der skal følge jord med, ved udlejning af betalingsrettigheder, er derfor muligt at overlade betalingsrettigheder til en anden landmand i 2017, hvis denne ikke havde overskud sidste år. Alternativt kan de sælges via landboforeningen til en markedspris på omkring kr. 1.000,- for en standardrettighed.

Billigste og mindste først

Inddragelsen sker som udgangspunkt uden hensyn til, om der er tale om ejede eller lejede betalingsrettigheder. Styrelsen inddrager de billigste betalingsrettigheder først. Hvis alle har samme værdi, inddrages først rettigheder med lavest ha-pålydende. Som noget nyt er det muligt at markere, hvis ejede rettigheder skal inddrages før forpagtede, så det samme antal til bortforpagter.

Ingen erstatning

Inddragelsen sker til den nationale reserve efter klar EU-lovgivning og der gives ikke kompensation for mistede betalingsrettigheder på trods af, at det er et omsætteligt aktiv med en vis markedsværdi.

Hvis du vil vide mere om reglerne for inddragelse af betalingsrettigheder og mulighederne for at sikre dig bedst muligt, er du altid velkommen til at kontakte STORM Advokatfirma for en uforpligtende samtale.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross