10 gode råd til dit køb af naboejendomme

7. august 2023
2 minutters læsetid

Kigger du dig om i nabolaget, fordi du har planer om at udvide, er der en række punkter det er værd at noterer dig, inden du sætter underskriften på købet af naboejendommen.

Denne klumme er oprindeligt udgivet i Effektivt Landbrug den 19. juli 2023

For en professionel landbruger, er det en forudsætning, at der er nogenlunde kontrol over udviklingen i nærområdet til landbrugsvirksomheden.

Dette er begrundet i både bedriftens udviklingsmuligheder samt klassiske driftsøkonomiske overvejelser og hensyn til arrondering.

De fleste naboopkøb har rod i ønsket om at eje yderligere landbrugsarealer og ikke bygninger og derfor vil man som ejer af den nyindkøbte naboejendom overveje, om der skal ske et frasalg af bygningsparcellen.

Inden der træffes beslutning om opkøb og senere udstykning får du her 10 gode råd:

  • Undersøg naboejendommen grundigt både faktuelt og juridisk/ økonomisk,
  • Undersøg om de arealer, du vil købe kan anvendes som produktions arealer eller om der er planer om restriktioner i anvendelsen,
  • Undersøg om der er skjulte værdier eller et uforløst potentiale på naboejendommen,
  • Indled en forhandling med naboen, så du får eksklusivitet til ejendommen i en undersøgelsesperiode,
  • Idet du køber en erhvervsejendom, er der ingen tilstandsrapport, så du har en udvidet undersøgelsespligt som køber,
  • Forbered din finansiering til, at der skal ske frasalg af bygningsparcel så du minimerer gebyrerne ved din finansiering,
  • Overvej, om bygningsparcellen skal sælges videre uden eller med landbrugspligt (med mindre end 2 hektar eller med mere)
  • Tænk over, hvilken type nabo, du gerne vil have til din landbrugsvirksomhed og indret udstykningen derefter,
  • Hvis du har overvejelser om udvidelse af din produktion, der medfører nabohøring, så gennemfør dem om muligt mens du selv er ejer af naboejendommen.
  • Hvis du sælger med landbrugspligt, så overvej at få indhentet en byggesagkyndig gennemgang for at fremskynde en salgsproces og reducere dit sælgeransvar.

Som det fremgår, kan du altså gøre en del forarbejde selv.

Der udover bør du få vilkårene for din finansiering på plads og samtidigt antage en erfaren landbrugsadvokat, der kan bistå med både undersøgelser og forhandlinger samt den efterfølgende ekspedition og tinglysningsmæssige berigtigelse.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Jens Axel Kruchov
Jens Axel Kruchov
Advokat, Partner
cross