I opgangstider skal man sikre sig mod nedgangstider

16. april 2021
3 minutters læsetid

Jeg ved godt, at det absolut ikke er den sjoveste del af det, at drive en virksomhed. Men, at have orden i penalhuset, er livsnødvendigt for virksomheden og familien bag den.

Denne klumme er oprindeligt udgivet i Effektivt Landbrug den 11. april 2021

Selvom der for tiden er højere afregningspriser for landbruget, er der stadig behov for, at du som landmand og som virksomhedsejer tænker på, hvordan du og din familie kan beskyttes bedst muligt, hvis vindene igen blæser i den forkerte retning.

Som landmand ejer du en virksomhed, der typisk er kendetegnet ved at have en forholdsvis høj gældsprocent og en meget lille mulighed for at påvirke de priser, du får for dine varer.

Det gør under alle omstændigheder landbruget til en af de mest sårbare dele af dansk erhvervsliv, idet du som ejer har en meget stor pengebinding i din virksomhed og en meget lille mulighed for at kunne forbedre dine afsætningsmuligheder. Dertil kommer, at du også er afhængig af udefra kommende forhold, der kan påvirke dit resultat. Det kan eksempelvis være klimatiske og politiske forhold samt en generelt global økonomiudvikling så som konsekvenser af den igangværende pandemi med COVID-19.

Det er derfor særdeles relevant, at du som virksomhedsejer er bevidst om de juridiske muligheder, du har for at sikre både dig og din familie bedst muligt, når landbrugserhvervet igen påvirkes af økonomisk lavkonjunktur.

10 vigtige punkter

Du kan med fordel gennemtænke nedenstående 10 områder og gode råd og vurdere, om du selv har gjort, hvad du kan for at lave en inddæmning af den risiko, der er forbundet med landbrugserhvervet.

 1. Er likviditetsbehovet finansieret og er vilkårene herfor realistiske?
 2. Hvem hæfter for gælden? – hvis din ægtefælle ikke hæfter, bør du fastholde denne tilstand, idet en hæftelse fra ægtefællens side kan have dybe personlige følger i tilfælde af et økonomisk sammenbrud. Hvis ægtefællen hæfter, bør du indlede en forhandling om, hvordan og hvornår ægtefællen kan komme fri af hæftelsen.
 3. Hvordan er formueordningen i ægteskabet? Hvis der er delingsformue (fælleseje) kan I som par have en unødig økonomisk sårbarhed i tilfælde af dødsfald.
 4. Har du lavet et testamente, der sikrer den arvemæssige fordeling, så arven og dermed virksomheden ikke ender ved eventuelle umyndige børn?
 5. Har du lavet en fremtidsfuldmagt, så der er styr på, hvordan og af hvem dit landbrug skal drives videre, hvis du bliver ude af stand til selv at gøre det?
 6. Har du mulighed for at omdanne dit landbrug til et selskab, således at hæftelsen på sigt overgår fra dig personligt til et selskab med den tilstrækkelige soliditet?
 7. Har du styr på dine aftaler og kontrakter? Det er værdiskabende at få dem gennemgået, så du i tide kan forebygge uheldige eller utidssvarende formuleringer
 8. Har du en ajourført strategi for din virksomheds udvikling? Det er også værdiskabende for dig og dit landbrug, at du har en plan for udviklingen og de muligheder, der er i dit nærområde.
 9. Er der et forestående generationsskifte? Hvis det er tilfældet, er der lige nu optimale muligheder for at gennemføre dette med de værdier, der er skattemæssigt anerkendte. Derved vil du og din familie kunne opnå et godt afsæt likviditetsmæssigt.
 10. Er der behov for at knytte nøglemedarbejdere tættere på dig? Hvis du har investeret i at have de bedste medarbejdere ansat, kan det være en fordel, at tilbyde dem medejerskab i dele af din virksomhed.

Det kan under alle omstændigheder være en god idé for dig og din familie at få foretaget en grundig, professionel gennemgang af jeres forhold, da det kan have uventede og uoverskuelige økonomiske konsekvenser både for virksomheden og jer personligt, hvis I har overset noget.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross