Hjælp ved dødsfald

Det er en svær og hård tid for de pårørende, når nogen dør. Ud over sorgen, skal der tages stilling til en masse praktiske ting og der skal styr på det juridiske.

Vi har samlet processen på disse sider, så du får et nemt overblik. Den blå farve markerer, hvor du er i processen.

Hjælp ved dødsfald

Ved dødsfald i den nærmeste familie er det ikke kun sorgen, der skal håndteres, men også det juridiske omkring et dødsfald og et dødsbo, behandlingen af dødsboet og en eventuel arv ved dødsfald.

Det juridiske og det praktiske i forbindelse med dødsfaldet kan være uoverskueligt og derfor vælger mange pårørende, at få hjælp til det.

Hvad gør man ved dødsfald?

Umiddelbart efter dødsfaldet vil det være relevant, at kontakte en bedemand, som kan hjælpe med det praktiske der skal håndteres, herunder begravelsen.

Derudover vil det efterfølgende være relevant, at kontakte en erfaren dødsboadvokat, der kan hjælpe i forbindelse med behandlingen af dødsboet og fordelingen af en eventuel arv.

Anmeldelse af dødsfald

Når der er sket et dødsfald skal dødsfaldet anmeldes til Kirkekontoret i det Sogn, hvor afdøde havde bopæl. Dette skal ske inden 2 dage efter dødsfaldet. Anmeldelse af dødsfald kan ske på borger.dk. Det er også muligt, at få hjælp af en Bedemand til anmeldelse af dødsfaldet.

Af anmeldelsen af dødsfaldet skal det fremgå, hvem af de pårørende der skal være dødsboets kontaktperson. Det skal derudover fremgå om afdøde skal bisættes eller begraves.

Når dødsfaldet er anmeldt vil Skifteretten, hvor afdøde havde bopæl automatisk få besked, hvorefter Skifteretten kontakter den person der står anført som kontaktperson.

Dødsattest

En dødsattest er en juridisk dokumentation for, at en person er afgået ved døden.

Ved et dødsfald udfylder en læge en dødsattest. Såfremt dødsfaldet sker på et sygehus vil det være en læge på sygehuset der udfylder dødsattesten. Såfremt dødsfaldet sker i hjemmet vil dødsattesten blive udfyldt af afdødes egen læge eller en vagtlæge.

Som pårørende kan man have behov for en dødsattest når dødsfaldet skal anmeldes. Derudover kan der opstå den situation, at man som pårørende ønsker at lukke afdødes profiler på sociale medier og det kan da være nødvendigt, at dokumentere dødsfaldet.

Begravelsesanmodning

Efter dødsfaldet skal de pårørende tage stilling til om afdøde skal kremeres eller begraves. Afdøde kan også selv have taget stilling hertil.

Når der er taget stilling hertil skal der sendes en anmodning om begravelse eller ligbrænding. Anmodningen kan indsendes med Nem-ID eller Mit-ID på borger.dk. Hvis man benytter sig af en Bedemand vil det være sædvanligt, at Bedemanden hjælper med at udfylde anmodningen.

Bedemand

Som pårørende kan det være en stor støtte at benytte sig af en bedemand i forbindelse med et dødsfald. En bedemands opgaver afhænger af, hvor meget man som pårørende selv ønsker at gøre og hvad man ønsker hjælp til.

En bedemand kan hjælpe med begravelse eller bisættelse og eventuelt kontakten til en præst, kontakt til kirke og kørsel af afdøde i rustvogn.

Derudover kan bedemanden også hjælpe med det praktiske i forhold til, at anmelde dødsfaldet og sende anmodning om begravelse eller ligbrænding.

Læs vores artikler

Læs flere

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross