Få hjælp til tvangsarv

Vores erfarne og højt specialiserede dødsboadvokater kan hjælpe dig med behandling af dødsboet, herunder arveregler ved tvangsarv og beregning af denne.
+45 72 30 12 05
Mandag - fredag: 8.00 - 16.00
Bliv kontaktet
jens axel kruchov

Hvad er tvangsarv, og hvem er tvangsarvinger?

Selv hvis du opretter et testamente, har du ikke fuldstændig kontrol over din arv, når du har ægtefælle eller livsarvinger. Ifølge arveloven er de berettiget til at arve en del af din formue, selvom du ønsker at fordele den anderledes. De er med andre ord tvunget til at arve, og derfor kaldes det tvangsarv.

Arveretten skelner mellem to typer af arv, nemlig tvangsarv og friarv:

  • Tvangsarven er den del af afdødes formue, tvangsarvingerne som minimum skal modtage.
  • Friarven er den del af afdødes formue, afdøde kan lave testamente over.

Afdødes tvangsarvinger er afdødes børn (og børnebørn) samt afdødes ægtefælle.

Kan man undgå tvangsarv?

Du kan ikke komme uden om tvangsarvinger, med mindre de frivilligt vælger at underskrive et arveafkald. Den eneste anden løsning for at undgå tvangsarv er at sikre, at du ikke ejer noget af værdi ved din død.

Hvor meget er tvangsarv?

Tvangsarven udgør 25 % af, hvad afdøde efterlod sig, og tvangsarven deles med halvdelen til afdøde ægtefælle og halvdelen til afdødes børn. Er der tale om et tilfælde med tvangsarv ved flere børn, deler de ligeligt den del, der tilfalder børnene.

Har du tvangsarvinger?

Hvis man har tvangsarvinger, kan tvangsarven nedsættes betydeligt. Derudover er en arveret en ret og ikke en pligt, så hvis en tvangsarving som nævnt meddeler arveafkald, bortfalder arveretten.

Et arveafkald kan også meddeles mod at man modtager et vederlag som kompensation. Hvis der meddeles arveafkald mod vederlag efter at boet er påbegyndt, bortfalder bundfradraget i beregningen af boafgiften.

Tvangsarv til børn

I henhold til tvangsarv og børn omfatter den både biologiske børn og adopterede børn. Bortadopterede børn er ikke tvangsarvinger.

Tvangsarven på 25 % beregnes af afdødes formue. Hvis afdøde var gift og ikke havde særeje, skal der først ske en formuedeling med den efterlevende ægtefælle. Først herefter beregnes afdødes formue og dermed også, hvor stor tvangsarven skal være.

I tilfælde af særligt store formuer kan der også fastlægges et maksimum på, hvor stor tvangsarven skal være til hvert barn. Denne grænse er pristalsreguleret, og det udgør nu ca. 1,5 millioner. Det er derudover også muligt at fastlægge, at tvangsarven skal betales kontant, så den pågældende alene får sin arv kontant og ikke som en del af en virksomhed.

Jens Axel Kruchov

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross