bedemand

Bedemandens rolle ved dødsfald

Bedemanden er typisk den første man tager kontakt til efter et dødsfald for at få planlagt en begravelse eller bisættelse af afdøde.

Bedemanden hjælper samtidig med at holde styr på opgaver i tiden efter dødsfaldet og for, at man får en god snak om alle de ting, der skal tage stilling til og planlægges.

Det er også bedemanden der kan være behjælpelig med at få udfyldt Min sidste vilje, hvor du sikrer at der er styr på tiden efter dig.

Se og hør bedemand Kristian Petersen fra Folmer Olsen Begravelsesforretning fortælle om bedemandens rolle efter dødsfald i videoen her.

Bedemandens opgaver

Gennem samtalen med bedemanden aftaler de pårørende, i hvilket omfang de ønsker praktisk hjælp. Det kan være en stor hjælp og tryghed for pårørende at overlade disse opgaver til bedemanden, som har erfaring i at tilrettelægge begravelsen eller bisættelsen. Samtalen kan foregå i f.eks. afdødes eller pårørendes hjem eller i bedemandens forretning.

Afhængigt af hvad pårørendes ønsker for tilrettelæggelsen af opgaver og bestillinger er, kan bedemandens opgaver være:

 • Levere kiste, urne, ligtøj
 • Afhentning, iklædning af afdøde og eventuelt udsyngning fra hjemmet
 • Skabe kontakt med kordegn, præst og kirkegård for fastsættelse af højtideligheden
 • Anmelde dødsfaldet hos begravelsesmyndigheden og alle offentlige myndigheder
 • Ansøgning om begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark og Sygesikringen Danmark
 • Bestilling af kistepynt, kranse, båredekorationer, kasteroser mv.
 • Koordinere og indrykke dødsannoncer
 • Bestille trykte salmehæfter
 • Bestille sten eller tilføjelse af navn hos stenhugger
 • Køre kisten i rustvogne til og fra højtideligheden, kapel, kirke, kirkegård, krematorium
 • Transport af blomster til kirkegården efter højtideligheden
 • Transportere urnen til kirkegård
 • Udregne prisoverslag til pårørende

Bedemandens rolle

Bedemandens vigtigste rolle efter et dødsfald er at hjælpe familien med at få taget en god afsked, at få planlagt alle de praktiske ting, der skal gøres og sørge for, at alle opgaver bliver udført, så familien får taget den rigtige afsked med den person, som man har mistet.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Kontakt til bedemand

Når man står som en pårørende efter et dødsfald, og man har mistet, så er bedemanden en af de personer, man først tager kontakt med. Bedemanden vil så foreslår de pårørende, at man mødes til en snak om, de ting, der skal ske. 

Kontakten med bedemanden stopper ikke bare når højtiden slutter i kirken eller kapellet. Bedemanden er med hele vejen. Bedemanden er behjælpelig med alle de praktiske gøremål under selve højtideligheden og de ting, der kommer efter.

Det kan være ansøgning om begravelseshjælp, kontakt til advokat og de ting, der skal ske med boet efter højtideligheden. Bedemanden er med hele vejen, indtil at sagen er afsluttet enten i skifteretten eller hos advokaten.

Min sidste vilje

Min sidste vilje er et dokument, som man kan udfylde med de ønsker, man har til sin afsked.

Hvad skal der ske den dag, hvor du ikke har mere? Hvad er din sidste vilje?

Min sidste vilje et dokument, som man kan få hos den lokale bedemand. Den findes også online, hvor man kan udfylde den digitalt.

Når du udfylder Min sidste vilje, stiller du ikke dine pårørende i tvivl, den dag du ikke er her mere.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross