Dødsbo: Mulighed for skattefrihed

12. februar 2020
2 minutters læsetid
behandling af dødsbo skattefrihed

Behandling af dødsbo kan være en skattemæssig jungle. Få professionel juridisk hjælp i den svære situation.

Flere og flere dødsboer indeholder aktiver, hvorpå der hviler en udskudt skat. Aktiverne er typisk erhvervs- og udlejningsejendomme samt værdipapirer, som afdøde efterlader sig.

Hvis der er en efterlevende ægtefælle, er der mange, der vælger at sidde i uskiftet bo, hvorved ægtefællen overtager afdødes skattemæssige forpligtelser.

Det kan dog give likviditetsmæssige udfordringer for den efterlevende ægtefælle, og kan faktisk undgås under visse omstændigheder.

Hvis den efterlevende ægtefælle i stedet vælger at skifte, vil skatten typisk kunne henføres til boet som et selvstændigt skattesubjekt.

Læs mere om skat af dødsbo.

Kan være skattefrit

Det har som konsekvens, at boet kan være skattefritaget, hvis den samlede formue for ægtefællerne er mindre end kr. 5.932.400. Hertil kan lægges værdien af familiens bolig og sommerhus skattefrit.

Er boet i den situation, vil afhændelse af ejendomme og værdipapirer blive fritaget for beskatning i boet.

I tilfælde af etablerede uskiftede boer, findes tilsvarende regler, således at det ofte kan være en fordel at gennemføre et skifte forud for et salg af eksempelvis en landbrugsejendom.

Skatteregler er komplicerede og indeholder ofte undtagelser hvorfor sådanne dispositioner bør planlægges og belyses, før der træffes beslutninger.

Nye satser for skatter og afgifter i 2020

I 2020 er bundfradrag for gaveafgift og boafgift samt beløbsgrænsen for dødsboers skattefrihed m.m. blevet reguleret.

Satserne gældende for 2020 er:

Bundfradrag ved boafgift kr. 301.900
Bundfradrag for gaver til børn og forældre kr. 67.100
Bundfradrag for gaver til svigerbørn kr. 23.500

Beløbsgrænsen for dødsboer skattefrihed kr. 2.966.200 pr. bodel.
Mellemperiode fradrag pr. måned kr. 2.200
Boperiode fradrag pr. måned kr. 6.000
Beløbsgrænse for opkrævning af restskat kr. 37.400
Beløbsgrænse for betaling af overskydende skat kr. 3.300

Skatte og afgiftsreduktioner ved salg i levende live

Selv om gaveafgiften i familiehandler er hævet fra 1.1.2020, er det stadig en fordel at gennemføre generationsskifter omhandlende fast ejendom så hurtigt som muligt.

Overdragelsen kan nemlig stadig gennemføres med afsæt i kendte vurderinger, idet de nye og forventeligt højere offentlige vurderinger endnu ikke er produceret og idet man i familiehandler stadig kan benytte reglerne i værdiansættelsescirkulæret.

Der er også mulighed for at foretage skattefritagne virksomhedsomdannelser fra et personligt ejerskab til et selskabseje, og i tilfælde af salg også mulighed for skattemæssig succession.

Hvis du ønsker yderligere viden om konsekvenser og muligheder for at håndtere skatter og afgifter samt behandling af dødsboer og generationsskifter, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 30 12 05

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross