Nye regler om boafgifter

16. maj 2024
1 minuts læsetid
Nye regler om boafgifter

Folketinget har i maj 2024 vedtaget nye regler om forhøjelse af topskattegrænse, indførelse af ”top-top”-skat og indført nye regler om boafgifter.

Folketinget har den 16. maj 2024 vedtaget det længe ventede lovforslag kaldet L138 om skattelettelser og afgiftslettelser.

Udover at grænsen for topskattepligt er rykket, er der også indført en grænse for den såkaldte top-topskat.

Samtidigt har man foretaget lempelser i de afgifter, der udløses ved dødsfald, idet søskende fra 1.1.2027 fritages for at betale tillægsboafgift ligesom man fra den 1.1.2026 forhøjer bundfradraget for betaling af boafgift.

Hvis du gerne vil vide mere, kan det vedtagne lovforslag findes på Folketingets hjemmeside, men du er altid velkommen til at ringe til os.

Foto: Folketinget/Christoffer Regild

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross