Hvordan kan du skifte et uskiftet bo?

3. oktober 2022
2 minutters læsetid
Skifte et udskiftet bo

Hvis en efterlevende ægtefælle har valgt at sidde i uskiftet bo, er det ikke altid ensbetydende med, at dette skal vare ved, indtil den efterlevende ægtefælle selv afgår ved døden. Det er muligt, og i nogle tilfælde også en fordel, at foretage et såkaldt skifte i levende live af det uskiftede bo.

Det er pligtmæssigt at skifte, hvis den efterlevende ægtefælle vil indgå i et nyt ægteskab, eller hvis der udøves misbrug af midlerne i det uskiftede bo. Misbrug kan forekomme, hvis der sker et uforholdsmæssigt stort forbrug, eller hvis der eksempelvis ydes store gaver til nogle frem for andre. Generelt skal misbruget have et omfang, der svarer til ca. 20% af formuen i det uskiftede bo.

Størrelsen af det uskiftede bo er den til en hver tid værende formue, som den efterlevende ægtefælle ejer, med mindre en del af formuen er særeje for den efterlevende ægtefælle.

I visse situationer kan det være en fordel at skifte det uskiftede bo i levende live, og det kan have betydning både i forhold til et ønske om at førstafdødes børn nu skal have deres arv, eller til at den efterlevende har et ønske om at kunne disponere over en større del af formuen ved testamente.

Skattemæssig betydning ved skifte

Endelig er der det særegne, at et skifte af et uskiftet bo i levende live også kan have skattemæssige betydning, idet et salg af et skattepligtigt aktiv, eksempelvis en erhvervsejendom eller et landbrug, vil få den konsekvens, at skattepligten skal overføres til dødsboet og ikke til den efterlevende ægtefælle. Hvis boet er under formuegrænserne for skattefrihed, kan et salg via et skifte i levende live altså medføre skattefrihed.

Skifte af et uskiftet bo i levende live sker rent praktisk ved, at arvingerne (den efterlevende ægtefælle og førstafdødes børn) anmoder om, at skifteretten gennemfører et privat skifte.

Boet starter og slutter herefter på den dag, hvor skifteretten imødekommer ansøgningen, og arvingerne har tre måneder til at udfærdige en boopgørelse til skifteretten og skattestyrelsen.

Et skifte i levende live af et uskiftet bo er udløst af forskellige behov og ønsker, og det bør derfor gennemføres med hjælp af en erfaren dødsboadvokat, der kan rådgive og vejlede de involverede om konsekvenserne af et skifte.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross