Drøft din sag med en specialiseret dødsboadvokat

Du er velkommen til at kontakte en af vores advokater og forhøre dig om behandling af dødsbo.
+45 22 22 55 25
Alle ugens dage: 7.00 - 22.00
Bliv kontaktet
dødsboadvokat

Dødsbobehandling

Det kan være svært at danne sig et overblik, når boet efter en afdød pårørende skal behandles.

Man kan blive usikker på, hvor man skal begynde, og hvornår man er i mål med dødsbobehandlingen. Undervejs er der mange offentlige og private aktører, man skal være i kontakt med.

Det kan derfor ofte være en god idé at få hjælp fra en erfaren og specialiseret advokat til dødsbobehandling, når der er sket et dødsfald.

Du er velkommen til at kontakte en af vores advokater og forhøre dig om behandling af dødsbo.

Advokat til dødsbobehandling

Efter et dødsfald skal de pårørende tage stilling til, hvordan behandlingen af dødsboet skal håndteres. Afdøde kan også selv have valgt at tage stilling til det i et testamente.

Bobehandling ved dødsfald dækker over, hvordan afdødes formue og ejendele håndteres efter dødsfaldet. Såfremt der skal ske skifte af dødsboet skal afdødes formue og ejendele opgøres, aktiver skal eventuelt sælges eller overtages af arvingerne, kreditorer skal have deres tilgodehavende og eventuel arv skal fordeles til arvingerne.

Hvis arvingerne selv ønsker at sørge for behandlingen af dødsboet – det vil sige skifte dødsboet privat - vælger mange at benytte sig af en advokat, der kan bistå med hele bobehandlingen eller kun dele heraf, afhængig af om de pårørende selv ønsker at påtage sig en del af arbejdet.

Skifteretten

Det er Skifteretten der tilsynsmyndighed ved behandling af dødsboer og det er også Skifteretten der udleverer et dødsbo til bobehandling – enten privat eller hos en autoriseret bobestyrer.

Indtil dødsboet er udleveret fra Skifteretten kan dødsboet ikke indgå aftaler, og hvis der alligevel laves aftaler, hæfter den pågældende arving personligt.

Når et dødsfald er anmeldt til Kirkekontoret, får Skifteretten automatisk besked om dødsfaldet, ligesom Skifteretten får besked om, hvem der er anført som boets kontaktperson på anmeldelsen af dødsfaldet. Skifteretten vil herefter tage kontakt til boets kontaktperson med henblik på, at der skal tages stilling til hvordan behandlingen af dødsboet skal foregå.

Behandling af dødsbo

Der findes flere muligheder for, hvordan et dødsbo behandles eller skiftes og det valg man tager kan have afgørende betydning i forhold til fordeling af arven og eventuelle skatter og afgifter. Det er derfor væsentligt, at der ikke træffes beslutning om valg af skifteform før man som pårørende har det nødvendige overblik.

Vælger man som arvinger selv at stå for behandlingen af dødsboet skal man derudover være særligt opmærksom på at overholde fristen for f.eks. åbningsstatus og boopgørelse til Skifteretten og Skat.

Som pårørende – og særligt, hvis du er blevet udpeget som boets kontaktperson – bør du rådføre dig med en erfaren dødsboadvokat forud for mødet i Skifteretten, så du sikrer dig, at boet behandles på den mest hensigtsmæssige måde.

Vores advokater har stor erfaring med arv og dødsbobehandling og står altid klar til at hjælpe dig trygt gennem forløbet.

Seneste artikler om dødsbo

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross