Skifteretten ved dødsbo

Skifteretten er tilsynsmyndighed med dødsboerne og det er derfor også Skifteretten, der udleverer et dødsbo til behandling efter den første skiftesamling.

Indtil da, kan dødsboet ikke indgå aftaler og hvis der alligevel laves aftaler, hæfter den pågældende arving personligt.

Hvad er skifteretten?

Skifteretten indkalder boets kontaktperson, der har pligt til – efter bedst evne - at afgive oplysninger om afdødes økonomiske og arveretlige forhold.

Der kan – efter behov – afholdes et egentligt møde, men de fleste indledende bomøder håndteres telefonisk, eller bortfalder helt, idet skifteretten modtager en anmodning om, hvordan boets ønskes behandlet.
Dødsboerne kan udleveres til uskiftet bo, hvis der er en efterlevende ægtefælle og delingsformue samt fælles børn.
Boet kan også udleveres til privat skifte, hvis det vurderes både at være solvent og have en likviditet, der kan dække de omkostninger, der opstår mens boet behandles.

Boer med en formue på under ca. kr. 50.000 kan straks udleveres til den, der afholder omkostningerne til begravelse.
Hvis et bo skønnes at indeholde problemer, hvis der er underskud eller hvis afdøde havde bestemt det i et testamente, behandles boet af en bobestyrer. Det er dog de færreste boer, der behandles på den måde.

Hvad er en åbningsbalance?

Det er obligatorisk at indsende en åbningsbalance til Skifteretten og til Skattestyrelsen. Det er en opgørelse over formueforholdene opgjort på dødsdagen.
Åbningsbalancen kan i visse situationer også være den afsluttende boopgørelse.

Kan jeg fortryde at vedgå arv og gæld?

Hvis dødsboet viser sig at være insolvent efter at arvingerne har vedgået arv og gæld, kan arvingerne fragå sig gældsansvaret ved at foretage en udbakning.
Herefter skal de fralægge sig, hvad de har modtaget fra boet og boet behandles færdigt af en autoriseret bobestyrer.

Når boet er klar til afslutning, skal der indsendes en dødsboopgørelse til Skifteretten og til Skat.
Ved private skifter, skal boopgørelsen indsendes 3 måneder efter etårsdagen efter dødsfaldet ( altså 15 måneder efter dødsfaldet).
Hvis der er aktiver, der endnu ikke er solgt i frihandel eller fordelt som arv, vil disse blive fordelt som arv mellem arvingerne med mindre disse modsætter sig det og herefter vil det private skifte overgå til behandling ved en autoriseret bobestyrer.

Når boopgørelsen er underskrevet af arvingerne, indsendes den til skifteretten og skattestyrelsen sammen med boets forslag til en beregning af boafgiften.
Hvis boet er skattepligtigt, skal der yderligere indsendes en selvangivelse for perioden fra den 1.1. i døsfaldsåret og frem til og med boets afslutningsdato.
Skattestyrelsen skal godkende de anvendte værdiansættelser og Skifteretten skal påse, at alle kend-te aktiver og passiver er med i boopgørelsen, ligesom skifteretten godkender boafgiftsberegningen og sender en opkrævning på denne til arvingerne.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Jens Axel Kruchov
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross