Hvornår må man rydde et dødsbo?

21. september 2022
2 minutters læsetid

Spørgsmålet hvornår må jeg rydde et dødsbo går igen ved mange henvendelser til os. Få svar på, hvornår du må rydde op i et dødsbo her.

Årsagen til spørgsmålet er både, at arvingerne ofte gerne vil i gang med noget praktisk arbejde for at kunne gøre det i fællesskab og at der måske er en frist for opsigelse af et lejemål eller en ældrebolig.

Den juridiske baggrundsret er ret klar. Samtidigt med et dødsfald ophører enhver adgang til at disponere på afdødes vegne. Dette opretholdes frem til, at boet er udleveret fra skifteretten med baggrund i den skifteanmodning, der er indsendt.

Der er naturligvis undtagelser til hovedreglen. Den mest almindelige undtagelse er, hvis afdøde efterlod sig noget, der skal tages hånd om her og nu, eksempelvis et dyrehold eller indbogenstande, der vil tage skade i den ventetid, der er fra dødsfaldet til boets typisk kan udleveres. Denne ventetid er normalt ca. 4-6 uger.

Hvis afdøde drev en virksomhed, hvor der er et større behov for en daglig ledelse, kan skifteretten med dags varsel udpege en midlertidig bobestyrer, der kan tage hånd om de mest nødvendige dispositioner, eksempelvis indkøb af foder i et landbrug, pasning af dyr, styring af virksomheder og ansatte m.v.

Den midlertidige bobestyrer udpeges normalt blandt de autoriserede bobestyrere, der er udpeget i afdødes retskreds.

Regler for tømning af dødsbo

Der er imidlertid ikke fundet behov for, at arvinger i ventetiden kan få juridisk lov til at disponere selv. Det betyder, at der hverken må fjernes eller fordeles indbo, ligesom der heller ikke må ske opsigelser af lejemål, uagtet at man kan nå det inden den første i en måned.

Dødsboet har med andre ord ingen retlig handleevne, og alle dispositioner sker derfor på den enkelte arvings eget personlige ansvar.

Dette gælder også, selvom man som arving er blevet udpeget som boets kontaktperson. Der kan hverken laves aftaler, betales regninger for afdøde eller opsiges lejemål i ventetiden.

Årsagen til denne lidt strikse tilgang fra rettens side er, at ingen må udøve selvtægt, og at der ikke er nogen, der bærer det juridiske ansvar på boets vegne, før boet er udleveret fra skifteretten side. Først på det tidspunkt dannes en såkaldt juridisk person, der er en selvstændig enhed, der kan indgå aftaler.

Fuldmagt og fremtidsfuldmagt ved tømning af dødsbo

I nogle tilfælde har afdøde oprettet en fuldmagt eller lavet en fremtidsfuldmagt.

Alle fuldmagter ophører juridisk med at gælde, når fuldmagtsgiveren afgår ved døden, så der kan heller ikke laves aftaler med baggrund i en fuldmagt.

Hvis man som arving har indgået en aftale om eksempelvis bistand fra en bedemand, hæfter man som arving selv for denne betaling, men kan anmelde et krav i dødsboet. Rimelige krav af denne art skal normalt betales forud for anden gæld.

Er man i tvivl om, hvilke regler der gælder for tømning af dødsbo, kan man altid kontakte en erfaren dødsboadvokat og få råd og vejledning.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross