Bobestyrer til dødsbo

Hvad er en bobestyrer

Behandling ved bobestyrer dækker over de sjældent forekommende tilfælde, hvor det enten var bestemt af afdøde i et testamente eller at boets arvinger og/ eller boets økonomi er så uafklaret, at arvingerne ikke vil vedgå arv og gæld.

Der er to typer bobestyrer

 • Autoriserede bobestyrer
  Autoriserede bobestyrer er alle advokater og er udpeget af justitsministeriet. De har pligt til at behandle bobestyrerboer i den retskreds, de hører under.

 • Testamentsindsatte bobestyrer
  Testamentsindsatte bobestyrer er indsat af afdøde i et testamente og vil blive udpeget særskilt efter skifterettens afgørelse. Det behøver ikke at være en advokat, men vedkommende skal kunne tegne en særskilt ansvarsforsikring, der dækker behandlingen af boet.

Bobestyrerens opgaver

Bobestyrerens opgave er at ekspedere boet bedst muligt og udarbejde en boopgørelse, samt en beregning af boafgiften.
Der er – i modsætning til de private skrifter – ikke en egentlig tidsfrist for, hvornår en bobestyrer skal være færdig med sit arbejde. Nogle boer kan være så komplicerede, at den frist, der gælder for de private skifter på 12 måneder ikke er tilstrækkelig.

Bobestyrerboerne udgør godt 5% af alle boerne og er hermed en forholdsvist sjælden anvendt skifteform.

Langt de fleste solvente boer behandles som private skifter.

Hvad koster en bobestyrer

Bobestyrerens pris skal godkendes af både arvingerne og af skifteretten.
Der må som hovedregel kun ske opkrævning af honorar ved afslutningen af boet, idet netop skifteretten skal have godkendt honoraret.

Konkurrencerådet har gennemført en undersøgelse i 2021 der viste, at gennemsnitsprisen til en bobestyrer var kr. 37.000. Dette er lidt dyrere end gennemsnitsprisen for et privat skifte.
Udgiften afholdes i begge tilfælde af boets midler.

Den vigtigste forskel mellem et privat skifte og et bobestyrer bo er – ud over at de er lidt dyrere - også at kompetencen til at behandle boet ligger ved en bobestyrer fremfor i det private skifte, hvor kompetencen ligger ved arvingerne.
Det er med andre ord bobestyreren, der taget beslutningerne efter at have rådført sig med arvingerne.
Bobestyrerens afgørelser kan der klages over til skifteretten.

I tilfælde at egentlige uenigheder i boet, kan bobestyreren ikke afgøre disse, idet afgørelse af tvister skal foretages af en domstol.

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Jens Axel Kruchov
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  Copyright © 2022 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross