Bobestyrer til dødsbo

Behandling af dødsbo ved bobestyrer dækker over de sjældent forekommende tilfælde, hvor det enten var bestemt af afdøde i et testamente, eller at boets arvinger og/eller boets økonomi er så uafklaret, at arvingerne ikke vil vedgå arv og gæld.

To typer bobestyrer

  1. Autoriseret bobestyrer
    Autoriserede bobestyrere er alle advokater og er udpeget af justitsministeriet. De har pligt til at behandle bobestyrerboer i den retskreds, de hører under.

  2. Testamentsindsat bobestyrer
    Testamentsindsatte bobestyrere er indsat af afdøde i et testamente og vil blive udpeget særskilt efter skifterettens afgørelse. Det behøver ikke at være en advokat, men vedkommende skal kunne tegne en særskilt ansvarsforsikring, der dækker behandlingen af boet.

Bobestyrerens opgaver

Bobestyrerens opgave er at ekspedere boet bedst muligt og udarbejde en boopgørelse, samt en beregning af boafgiften.
Der er – i modsætning til privat skrifte – ikke en egentlig tidsfrist for, hvornår en bobestyrer skal være færdig med sit arbejde. Nogle boer kan være så komplicerede, at den frist, der gælder for de private skifter på 12 måneder ikke er tilstrækkelig.

Bobestyrerboerne udgør godt 5% af alle boerne og er hermed en forholdsvist sjælden anvendt skifteform.

Langt de fleste solvente boer behandles som private skifter.

Pris på bobestyrer

Bobestyrerens salær skal godkendes af både arvingerne og af skifteretten. Der må som hovedregel kun ske opkrævning af honorar ved afslutningen af boet, idet netop skifteretten skal have godkendt honoraret.

Konkurrencerådet har gennemført en undersøgelse i 2021, der viste, at gennemsnitsprisen til en bobestyrer var kr. 37.000. Dette er lidt dyrere end gennemsnitsprisen for et privat skifte. Udgiften afholdes i begge tilfælde af boets midler.

Den vigtigste forskel mellem et privat skifte og et bobestyrerbo er – ud over at de er lidt dyrere – også, at kompetencen til at behandle boet ligger ved en bobestyrer frem for i det private skifte, hvor kompetencen ligger ved arvingerne. Det er med andre ord bobestyreren, der taget beslutningerne efter at have rådført sig med arvingerne. Der kan klages over Bobestyrerens afgørelser til skifteretten.

I tilfælde at egentlige uenigheder i boet, kan bobestyreren ikke afgøre disse, idet afgørelse af tvister skal foretages af en domstol.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
jens axel kruchov
cross