Hvad er en legatar?

En legatar er en arving med en nedsat bestemmelsesret i dødsboet. Boets forhold styres af arvingerne, der stemmer efter deres arveret. Det er således arvingerne, der træffer bestemmelse om alle de praktiske forhold i boet, herunder også omfanget af udgifter til begravelse og vedligeholdelse af gravsted, behandlingsform, valg af advokat og andre rådgivere, værdiansættelse af genstande, der skal tilfalde arvingerne og tidspunktet for, hvornår boet skal indlevere en boopgørelse.

Legatarer har ingen stemmeret.

Er du legatar eller arving efter et dødsfald, og har du brug for hjælp i den forbindelse? Så kontakt en af vores specialiserede dødsboadvokater.

Legatar eller arving?

En legatar skal typisk arve enten et fast beløb eller en/flere konkrete genstande, og det skal opfyldes så snart, dødsboet har mulighed for det.

En arving er derimod en person, hvis ret til arv omfatter hele dødsboet eller en del af det. Hvis der er tale om et beløb, som legataren skal arve, kaldes dette for et sumlegat, og disse beløb udbetales normalt, når fristen for at anmelde krav mod boet er udløbet.

Processen med legatarer

Boet skal indrykke en annonce i Statstidende (et proklama), og efter denne annoncering skal boet afvente udløbet af en frist på 8 uger. Herefter har boet den nødvendige klarhed over økonomien i boet og kan udbetale de legater, der skal udbetales.

Legataren skal betale boafgift og måske også tillægsboafgift på normal vis ud fra værdien af det legat, som personen har modtaget.

Bestemmelserne om legater skal træffes i et gyldigt testamente for at være lovlige. Har man overvejelser omkring at lade en del af arven være legater, bør man kontakte en erfaren dødsboadvokat for at få den optimale rådgivning om konsekvenser og muligheder af testamentets bestemmelser.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Jens Axel Kruchov
cross