Skiftefuldmagt ved privat skifte

Hvad er en skiftefuldmagt?

Ved et privat skifte er det sædvanligt, at arvingerne giver en dødsboadvokat eller bobestyrer fuldmagt til – på arvingernes vegne – at behandle boet og som får adgang til informationer om afdøde. Dette kaldes for en skiftefuldmagt, og den kan findes på domstol.dk under blanketter.

Skiftefuldmagten er ofte det første dokument, der skal underskrives i forbindelse med en behandling af et dødsbo. Udover en skiftefuldmagt ved dødsfald skal der også underskrives en erklæring om, at arvingerne er solvente.

Er du i tvivl om behandling af et dødsbo, herunder skiftefuldmagt, så kontakt en af vores erfarne dødsboadvokater.

Skiftefuldmagt vejledning

Skiftefuldmagten indeholder mulighed for, at man kan afkrydse, hvor meget advokaten må gøre på ens egne vegne. Hvis man sætter kryds i ”nej-feltet”, kan advokaten ikke udføre den pågældende opgave selv, men skal i stedet indhente særskilt underskrift hver gang det er nødvendigt.

En skiftefuldmagt kan – som alle fuldmagter – til enhver tid kaldes tilbage.

Nogle arvinger vælger at give skiftefuldmagt til én af arvingerne. Den pågældende arving skal dermed sandsynligvis stå for behandlingen af boet, og det er en opgave, der faktisk fylder mere, end man måske umiddelbart forventede, da man påtog sig opgaven. Arvingernes eget arbejde med at behandle dødsboet sker ”for egen regning”, og der kan ikke fratrækkes en boudgift til dækning af de timer, den pågældende arving har anvendt.

Særtilfælde med udenlandske arvinger

I nogle særlige tilfælde er der udenlandske arvinger, og her skal disse udenlandske arvinger stille sikkerhed for den kommende boafgift. Dette krav bortfalder, hvis den udenlandske arving giver en skiftefuldmagt til en dansk arving.

Dernæst kan den danske arving give skiftefuldmagt både på egne vegne og på vegne af den udenlandske arving til en advokat. Selvom der er udstedt en fuldmagt til skifteretten, skal arvingerne stadig personligt underskrive, hvis der skal ske tinglysning af f.eks. et salg af boets faste ejendom. Dette skyldes, at tinglysningsretten stadig ikke anerkender skifterettens officielle skiftefuldmagt.

Skiftefuldmagten er gældende, indtil skifteretten har afsluttet behandlingen af dødsboet, hvorefter den automatisk bortfalder.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Jens Axel Kruchov
cross