Hvad må jeg juridisk ved livstruende sygdom?

14. september 2022
3 minutters læsetid
hvad må du ved livstruende sygdom

I Danmark dør der årligt ca. 55.000. Af disse kan godt 80% henføres til dødsfald som følge af en livstruende sygdom (Kilde: Sundhedsdatastyrelsen 2021).

Et forløb med en livstruende sygdom medfører også en gradvis reduktion i, hvilke juridiske muligheder man har for at træffe beslutninger omkring både økonomi og den forestående fordeling af arven. Årsagen til dette er, man, enten på grund af sygdomsforløbet eller på grund af en medicinering, ikke længerede besidder den fulde retlige handleevne.

Både for ens egen skyld og af hensyn til ens nærmeste pårørende er det derfor godt at være åben og ærlig omkring de ønsker man har og at få ønskerne gennemført med professionel hjælp fra en erfaren advokat.

Nedenfor vil jeg opliste nogle forskellige situationer og beskrive lidt nærmere om de specielle forhold, der gælder netop i denne situation.

Gaver

Der kan gives gaver i sædvanligt omfang, men hvis et forestående dødsfald er både objektivt og subjektivt bestemt (man skal både have en livstruende sygdom og selv have erkendt at døden er umiddelbart forestående), da vil en gave blive betegnet som en såkaldt dødslejegave, hvis man vel og mærke også dør af sygdommen.

Der er helt specielle regler for dødslejegaver og man bør i den specielle situation tage kontakt til en erfaren dødsboadvokat. Blandt andet skal betingelserne for oprettelse af testamente være opfyldt.
Hvis gaverne kan ydes, skal man stadig som gavegiver være opmærksom på, om man kan give gaver.

Der kan være specielle forhold, der gør at en påtænkt gave ikke er lovlig, hvis man eksempelvis sidder i uskiftet bo eller hvis ens formue faktisk vil blive negativ efter ydelse af en gave. I sådanne situationer kan gaven anfægtes efterfølgende.

Ændringer af forsikringsbegunstigelser

Ved ændringer i, hvem der skal modtage livsforsikringer og pensionsordninger, gælder den samme hovedregel, nemlig at man skal have sin fornufts fulde brug.

Ændringer foregår typisk ved en henvendelse til forsikringsselskabet, og for at være sikker på at dispositionen ikke kan anfægtes, er det min anbefaling, at man udfører dispositionen sammen med to vidner, der kan bevidne, at man er ved sine fulde fem.

Reglerne om dødslejegaver kan ikke umiddelbart overføres til dette område, idet de typisk finder anvendelse på gaver.

Ændringer i ægtefællers formueordning

Hvis der laves en ægtepagt, hvorefter der enten indføres et særeje eller ophæves et særeje, kan dette betegnes som en gavelignende disposition og reglerne om dødslejegaver og gaver, jfr. ovenfor er derfor gældende her.

Oprettelse eller ændringer af testamente

Et testamente skal opfylde nogle formelle krav for at være lovligt.

Hvis testamentet underskrives for en notar, vil notaren – som embedsperson – vurdere, om hvorvidt man opfylder den retlige handleevne.

Hvis testamentet underskrives foran to særskilte testamentsvidner, vil disse to personer bevidne, at man opfyldte den retlige handleevne.

Endelig kan man oprette et nødtestamente, der er mere formløst, men som er karakteriseret ved, at man skal være i nød og i en situation, hvor der hverken er mulighed for at tilkalde en notar eller to vidner. Et nødtestamente er gældende i en midlertidig periode på tre måneder efter at nøden er ophørt.

Testamenter kan i undertiden komme som en overraskelse for de efterladte og med den begrundelse, er det min anbefaling at testamentet oprettes som et notartestamente eller som et vidnetestamente.

Arveafkald

Ved at give et arveafkald, forrykkes den legale arvefølge som en følge af arvingens forhold og ikke arveladerens forhold.

Et arveafkald skal være meddelt til den, man ellers ville arve. Der er ingen formkrav, men af bevismæssige årsager er det min anbefaling, at der laves et skriftligt dokument og gerne med to vitterlighedsvidner, der kan bekræfte, at man som afkaldsgiver har den retlige handleevne.

Som det fremgår af artiklen, er området desværre årsag til mange sager og frustrationer blandt de efterladte, og man bør derfor i tide tage stilling til, hvordan både formue og personlige forhold skal håndteres, his man måtte blive ramt af en livstruende sygdom.

Mit bedte råd er derfor at man i tide modtager råd og vejledning om at oprette både et testamente og en fremtidsfuldmagt.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross