Skal man altid respektere, at der er indsat en bobestyrer i et testamente?

6. juli 2022
2 minutters læsetid
bobestyrer

I nogle testamenter er der indsat en navngiven bobestyrer, men arvingerne har mulighed for at anmode om at få indsat en anden bobestyrer.

Når et bo skal skiftes, er det som udgangspunkt en afgørelse, der skal træffes af boets arvinger. Disse vælger typisk et privat skifte, hvor de i enighed og med hjælp fra en dødsboadvokat håndterer boets behandling og de opgaver/ ekspeditioner, der skal laves i den forbindelse.

Der er imidlertid også mulighed for, at man i et testamente kan bestemme, at ens eget dødsbo til den tid skal behandles af en navngiven bobestyrer.

Indsættelse af navngiven bobestyrer i testamentet

Der kan være mange gode grunde til dette ønske. Det kan være, at boets økonomiske og juridiske forhold er særligt komplicerede, det kan være, der er tale om en erhvervsvirksomhed og det hænder også, at man kan frygte for, hvordan arvingerne vil håndtere behandlingen af boet, og at deres sammenhold måske kan lide skade.

I sådanne specielle situationer giver det god mening, at man kan indsætte en bobestyrer til at behandle boet.

Er bobestyreren den rigtige?

Imidlertid oplever jeg desværre også, at der nogle gange er indsat bobestyrerbestemmelse i et testamente, hvor det ikke giver stor mening, idet både boets forhold og arvingernes relationer er almindelige.

Hvis man som arving præsenteres for et testamente, hvor der er forud indsat en bobestyrer, kan man altid undersøge, hvad baggrunden for ønsket var og om der stadig er behov for denne behandlingsform.

Herefter kan man anmode skifteretten til at tage stilling til, om boets skal behandles af den pågældende bobestyrer eller om man – sammen med de øvrige arvinger – selv kan håndtere skiftet, eventuelt med faglig juridisk bistand fra ens egen advokat.

Anmod skifteretten om at indsætte autoriseret bobestyrer

Hvis der er et reelt og aktuelt behov for bobestyrer behandling kan man også vurdere, om man har den fornødne tillid til den forhåndsudpegede bobestyrer eller om man skal bede skifteretten om at boet – i så fald – skal behandles af en af retskredsens autoriserede bobestyrer. Dette kan være begrundet i en mistanke om inhabilitet og lignende angående den bobestyrer, der er nævnt i testamentet.

Der har været sager, der har afgjort at advokater, der har indsat sig selv som kommende bobestyrer også har en pligt til at begrunde, hvorfor det netop i dette dødsbo skal være et bobestyrerbo og at boet skal behandles af vedkommende.

Hvis man måtte ønske at der skal indsættes en bestemt bobestyrer i testamentet, er det derfor en god idé at skrive en begrundelse for ønsket ind i selve testamentet.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross