Derfor bør du bruge en advokat til at behandle et dødsbo

13. februar 2023
2 minutters læsetid
advokat til dødsbo

Der er gode muligheder for optimering af arv og skat, når der bruges erfaren advokat til dødsbo.

Af de ca. 60.000 dødsfald der sker årligt i Danmark er ca. 24% private skifter. Et privat skifte vil sige, at arvingerne i enighed står for både de mange praktiske forhold og opgaver samt de juridiske ekspeditioner, der er forbundet med behandlingen af et dødsbo.

Ikke behov for advokat til dødsbo

Der vil typisk ikke være behov for en advokat til at hjælpe med at få ordnet de praktiske ting i boet efter den afdøde. Disse opgaver, der omfatter afholdelse af begravelse, fordeling af indbo, tømning af afdødes bolig m.v. er områder, der heldigvis oftest ikke volder de store problemer mellem arvingerne.

Behov for advokat til dødsbo

Der er helt anderledes alvorlige konsekvenser forbundet med at behandle boet økonomiske og juridiske forhold. Her kan der ofte være behov for at få bistand fra en erfaren dødsboadvokat.

Baggrunden for det er, at de opgørelser, der skal laves, også danner grundlag for både skifterettens beregning af boafgifterne og for Skattestyrelsens skattemæssige håndtering af dødsboet.

Det er arvingernes ansvar, men samtidigt også arvingernes mulighed for at finde de korrekte værdiansættelser inden for de muligheder lovene giver plads til, og her kan et par kyndige advokatøjne være af stor værdi.

Ud over dette bør arvingerne allerede før boet udleveres fra skifteretten have en beregnet plan klar om, hvad der vil ske ved at anvende de valgmuligheder, dødsboskifteloven giver mulighed for.

Optimering af arv

Det er min mangeårige erfaring, at de boer, der allerede fra starten håndteres via en advokat også er de boer, hvor bobehandlingen sker bedst muligt, og hvor der sker en optimering af arvingernes arv, efter afgifter og skatter er betalt.

Udgiften til advokatbistand er en udgift for boet og dermed en udgift, der kan trækkes fra, inden der skal beregnes en boafgift til staten.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross