Få indflydelse på arven som enlig uden børn

13. april 2022
3 minutters læsetid
Indflydelse på arven som enlig

Viste du, at du kan få indflydelse på arven efter dig, selvom du er enlig og ikke har børn?

Hvis du er enlig og ikke har børn eller børnebørn, vil arven efter dig gå til dine forældre. Hvis dine forældre ikke længere er i live, vil arven efter dig tilfalde dine søskende. Hvis ikke du har nogle levende søskende, vil det være dine eventuelle nevøer og niecer, der arver til lige deling. Hvis du heller ikke efterlader dig nogle niecer eller nevøer, vil det være dine bedsteforældre og herefter dine eventuelle fastre, mostre samt far- og morbrødre, der arver efter dig, fordi arven følger reglerne i arvelovens arverækkefølge.

I tilfælde af, at du ikke efterlader dig nogen ifølge arvelovens arverækkefølge, vil arven i stedet tilfalde staten.

Opret et testamente og få indflydelse på arven

Hvis du har en holdning til, hvordan arven efter dig skal fordeles, bør du oprette et testamente. På den måde får du mulighed for at beslutte, hvem der skal arve efter dig, og du kan dermed også fravige den arverækkefølge, som er fastlagt i arvelovens regler.

Det kan for eksempel være, at du har en bestemt niece eller nevø, som du ønsker skal arve efter dig, eller at du ønsker, at en eller flere venner skal arve efter dig. Det kan også være, at du i stedet ønsker, at arven skal gå til et velgørende formål.

Det er muligt at skræddersy et testamente, så det på bedst mulig måde tilgodeser netop dine ønsker.

30%-løsningen

Mange enlige vælger eksempelvis, at arven skal gå til en eller flere søskende, niecer eller nevøer, og i nogle tilfælde er det en eller flere venner, der er indsat i testamentet.

Fælles for søskende, niecer, nevøer og venner er, at de alle er omfattet af pligten til at betale den forhøjede bo- og tillægsboafgift på samlet 36,25 procent.

Det kan derfor være relevant at overveje, om du vil begunstige en velgørende organisation i dit testamente på betingelse af, at organisationen betaler arveafgiften for dine arvinger. På den måde støtter du både et godt formål og samtidig kan dine arvinger ende med at få mere ud af arven, da de sparer arveafgiften.

Ordningen fungerer ved, at du i et testamente indsætter en eller flere velgørende organisationer til at arve typisk omkring 30 procent af arven på betingelse af, at de velgørende organisationer betaler hele bo- og tillægsboafgiften for dine øvrige arvinger. Dermed arver dine arvinger de resterende 70 procent af arven efter dig, men bliver samtidig fritaget for at betale afgiften.

Årsagen til, at visse velgørende organisationer accepterer at betale bo- og tillægsboafgiften, er at nogle velgørenhedsorganisationer er fritaget for at betale denne afgift og dermed ikke skal betale afgift af den del af arven, som går direkte fra dig til organisationen. Derved skal organisationen kun betale afgift af dine arvingers andel.

Du kan læse mere om 30%-løsningen.

Ønsker du at få oprettet et testamente, anbefaler vi, at du tager kontakt til en professionel, da et testamente kan indeholde en lang række bestemmelser og derfor bør skræddersys ud fra netop dine ønsker og behov.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross