Støt en velgørende organisation og få mere ud af arven til dine arvinger

9. april 2021
3 minutters læsetid
arv arvinger velgørende organisation

Hvis arven efter dig skal gå til arvinger, som er omfattet af pligten til at betale den forhøjede bo- og tillægsboafgift på samlet 36,25 procent, kan det være relevant at overveje, om du vil begunstige en velgørende organisation i dit testamente på betingelse af, at organisationen betaler arveafgiften for dine arvinger. På den måde støtter du både et godt formål og samtidig kan dine arvinger ende med at få mere ud af arven, da de sparer arveafgiften.

Ordningen fungerer ved, at du i et testamente indsætter en eller flere velgørende organisationer til at arve typisk omkring 30 procent af arven på betingelse af, at de velgørende organisationer betaler hele bo- og tillægsboafgiften for dine øvrige arvinger. Dermed arver dine arvinger de resterende 70 procent af arven efter dig, men bliver samtidig fritaget for at betale afgiften.

Årsagen til, at visse velgørende organisationer accepterer at betale bo- og tillægsboafgiften, er at nogle velgørenhedsorganisationer er fritaget for at betale denne afgift og dermed ikke skal betale afgift af den del af arven, som går direkte fra dig til organisationen. Derved skal organisationen kun betale afgift af dine arvingers andel. Vi giver et regneeksempel længere nede i artiklen.

Hvem er ordningen relevant for?

Ordningen er særligt relevant for enlige og barnløse ægtefæller, som ønsker at begunstige personer, som er omfattet af pligten til at betale den forhøjede bo- og tillægsboafgift på 36,25 procent. Det vil eksempelvis være søskende, nevøer, niecer eller venner.

Ægtefæller skal ikke betale boafgift af arven efter hinanden, mens børn og børnebørn skal betale 15 procent i boafgift. Hvis samlevende har begunstiget hinanden i et testamente, skal de hver i sær også betale 15 procent, når de arver efter den førstafdøde.

Hvis du primært ønsker at begunstige personer, som er omfattet af den forhøjede bo- og tillægsboafgift på 36,25 procent, så er løsningen særligt relevant i forhold til at kunne spare afgiften for disse personer. Ordningen efterspørges derfor generelt også af enlige eller ægtefæller uden børn, da de netop efterlader sig arvinger, som er omfattet af den forhøjede afgift.

Du kan selvfølgelig godt begunstige en velgørende organisation i dit testamente, selvom en del af arven også skal tilgå eventuelle børn eller børnebørn omfattet af boafgiften på 15 procent. Du skal bare være opmærksom på, at arven til dine arvinger således mindskes til fordel for begunstigelsen af velgørenhedsorganisationen.

Hvordan bliver fordelingen?

Jørgen er enlig og har ingen børn. Jørgen ønsker, at hans niece Lone skal arve mest muligt af hans formue på 1 mio. kr., når han engang går bort. Vi giver her to regneeksempler på, hvad der i sidste ende er tilbage til Lone afhængig af, om Jørgen udover Lone også begunstiger en velgørende organisation eller ej.

Uden begunstigelse af en velgørende organisation:

Samlet arv fra Jørgen: 1.000.000 kr.
Bundfradrag 2021-niveau: 308.800 kr.
Bo- og tillægsboafgift af arven efter fratræk af bundfradrag: 327.760 kr.
Samlet arv til Lone: 672.240 kr.

Med begunstigelse af en velgørende organisation med 30 procent af arven:

Samlet arv fra Jørgen: 1.000.000 kr.
Arv til velgørende organisation (30 procent): 300.000 kr.
Bundfradrag 2021-niveau: 308.800 kr.
Bo- og tillægsboafgift af arven efter fratræk af bundfradrag: 219.010 kr.
Samlet arv til velgørende organisation efter bo- og tillægsboafgift: 80.990 kr.
Samlet arv til Lone: 700.000 kr.

I situationen, hvor Lone blot er indsat alene i testamentet til at arve formuen efter Jørgen, vil Lone i alt arve 672.240 kr. I situationen, hvor en velgørende organisation er indsat til at arve 30 procent på betingelse af, at de betaler bo- og tillægsboafgiften for Lone, arver Lone 700.000 kr. i alt.

Arven til Lone er således steget med 27.760 kr. blot ved at Jørgen har indsat en velgørende organisation til at arve 30 procent af hans formue.

Ønsker du at vide mere om, hvorvidt ovenstående ordning er egnet for dig, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross