Hjertemassage til værdiansættelsescirkulæret?

6. maj 2021
2 minutters læsetid

Er den almindelige prisudvikling en særlig omstændighed, når det gælder familiehandler med fast ejendom efter værdiansættelsescirkulæret? Nej, mener Højesteret, og det har stor betydning.

Højesteret har den 26. april 2021 afsagt kendelse, hvorefter skattestyrelsens ønske om sagkyndig vurdering af en arveudlagt ejendom blev afvist.

Sagen kort

Forholdet var nærmere det, at arvingerne i et dødsbo havde anvendt de gunstige regler om at værdi-ansætte en ejendom til +/- 15% af den offentlige vurdering.

Arvingerne havde værdiansat ejendommen til 85% af den offentlige vurdering.

Skattestyrelsen havde en anden opfattelse af ejendommens værdi og ønskede derfor, at skifteretten udmeldte en sagkyndig vurderingsmand til at værdiansætte ejendommen.

Skattestyrelsen redegjorde under sagen for, og dokumenterede, at der var et tydeligt misforhold mellem den nuværende og dermed reelle handelsværdi og den lave offentlige ejendomsvurdering.

Højesteret afviste skattestyrelsen anmodning, idet Højesteret samtidigt tilkendegav, at det offentlige er nærmest til at bære en risiko ved en for lav offentlig vurdering.

Denne nye kendelse skal ses i sammenhæng med den af Højesteret afsagte dom af 8. marts 2016, hvorefter værdiansættelsescirkulæret kunne tilsidesættes, hvos der foreligger særlige omstændigheder.

Højesteret har nu lagt fast, at en almindelig prisudvikling ikke i sig selv er en særlig omstændighed.

Ændrer det på noget for dig?

Der kan være behov for at skatteydere, der har fået ændret deres værdiansættelser overvejer at få genoptaget deres sager.

Dette vil være gældende indtil der foreligger nye og mere retvisende vurderinger

Det må derfor forventes, at der skabes en ny praksis i forbindelse med implementeringen af de nye ejendomsvurderinger.

Set fra min rådgiverstol er det bedste råd, at få bragt eventuelle planer om generationsskifte til virkelighed så hurtigt som muligt.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross