Gaver og rentefrie lån til familien

20. december 2016
3 minutters læsetid

Sædvanlige lejlighedsgaver, f.eks. julegaver eller fødselsdagsgaver kan gives uden betaling af gaveafgift. Såfremt der er tale om gaver af større værdi skal du dog være opmærksom på at modtageren kan have pligt til at betale gaveafgift eller kan være indkomstskattepligtig af gavens værdi.

Afgiftsfrie gaver

En gave til din ægtefælle er afgiftsfri uanset gavens værdi. Det er dog en betingelse for gavens gyldighed, at der oprettes en gaveægtepagt, såfremt gaven er af større værdi.

Ønsker du at give store pengegaver til din øvrige nærmeste familie må du i 2016 afgiftsfrit give kr. 61.500 til følgende personer:

– Børn, stedbørn, børnebørn, oldebørn og deres afkom
– Afdødt barns ægtefælle
– Dine forældre
– Din samlever eller andre du har haft bopæl med de sidste 2 år
– Plejebørn, der har haft bopæl hos dig i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl sammen med jer. Denne gruppe kan f.eks. omfatte din samlevers børn.

Til dine svigerbørn (barn eller stedbarns ægtefælle) må du i 2016 give kr. 21.500 uden, at der skal betales gaveafgift.

Ovennævnte personer skal betale 15 % i gaveafgift af den del af gaven der overstiger beløbet på kr. 61.500 eller kr. 21.500.

Du må tillige til dine bedsteforældre eller stedforældre give kr. 61.500 afgiftsfrit i 2016. Gives der større gaver skal bedsteforældre og stedforældre dog betale 36,25 % i afgift af den del af gaven der overstiger kr. 61.500.

De afgiftsfrie grundbeløb reguleres årligt og udgør i 2017 henholdsvis kr. 62.900 og kr. 22.000.

Gaver til personer, der ikke er omfattet af ovenstående personkreds, skal beskattes med indkomstbeskatning hos modtageren. Dette gælder f.eks. gaver til din samlever, såfremt I ikke har levet sammen i 2 år.

I forbindelse med generationsskifte af familieejede virksomheder eller selskaber kan der dog gælde lempeligere regler om afgift end ovenstående.

Rentefrit lån

Ønsker du at overføre større beløb til f.eks. dine børn, kan du yde dem et rentefrit lån. Du skal ved overførslen da oprette et gældsbrev herom.

Du skal være opmærksom på, at der skal være tale om et reelt lån, ligesom lånet af skattemæssige årsager skal kunne kræves indfriet af dig som kreditor når som helst. Såfremt der ikke er tale om et reelt låneforhold, betragtes overførslen som en gave, og der skal betales gaveafgift eller indkomstbeskatning i det omfang, gaven overstiger ovennævnte beløbsgrænser.

Sådan gør du

Såfremt gaven ikke overstiger de afgiftsfrie beløbsgrænser skal hverken du eller modtageren anmelde gaven til SKAT.

Det anbefales at du opretter et gavebrev når du giver gaven. Du kan ved oprettelse af et gavebrev indsætte vilkår for gaven, f.eks. bestemme at gaven skal være båndlagt i en vis årrække, eller at gave skal tilhøre modtageren som særeje, således at gaven ikke skal deles med modtagerens ægtefælle i tilfælde af skilsmisse og eventuelt dødsfald.

Gavebrevet skal oprettes senest samtidig med overførslen af gaven, såfremt vilkårene for gaven skal få virkning.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross