Skilsmisse som virksomhedsejer

Ved en skilsmisse og en separation, skal der ske en deling af dig og din ægtefælles formuer, hvis I har delingsformue. 

Under ægteskabet ejer I hver jeres egne aktiver og passiver og råder selv over denne formue. Den kaldes også for bodelen, og det er netop bodelen, der som hovedregel skal deles i tilfælde af skilsmisse. Bodelen vil derfor også omfatte din virksomhed.

Hvis bodelen er positiv, skal halvdelen af bodelen tilgå til den anden ægtefælle og dette vil ske uanset, hvordan formuen er skabt, herunder også selv om virksomheden tilhørte den ene ægtefælle før ægteskabets indgåelse.

Vi anbefaler derfor at du som virksomhedsejer sætter dig grundigt ind i reglerne omkring bodeling inden du bliver gift. Du kan nemlig godt undgå at din virksomhed skal indgå i bodelingen ved en eventuel skilsmisse ved at oprette en ægtepagt

Har du opstartet virksomhed efter du og din ægtefælle er blevet gift er det stadig muligt at oprette en ægtepagt og gøre din nye virksomhed til særeje. Det samme gælder hvis du er medejer af en virksomhed eller bliver det efter du er blevet gift. 

Ægtepagt med virksomhedens som særeje

Både før og under ægteskabet kan dette aftales melemme ægtefællerne i form af en ægtepagt om særeje.
Denne ægtepagt kan have store og vidtrækkende konsekvenser for begge ægtefæller, hvorfor den bør laves efter forudgående grundig og individuel rådgivning til hver ægtefælle.
Ægtepagten kan – sammen med en fremtidsfuldmagt og et testamente – specialdesignes til både at beskytte mod en formuedeling ved skilsmisse, men samtidigt værne om værdierne og familiesam-menholdet ved mental svagelighed og ved dødsfald.
For at opnå løsning, der samlet set tilgodeser flest mulige behov, er det en god ide at søge professi-onel rådgivning ved en erfaren advokat.

Læs mere om hvorfor du bør gøre din virksomhed til særeje her

Dine specialister i ægtepagter til virksomhedsejere

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Jens Axel Kruchov
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross