Børn og arveregler – Læs om arveregler og muligheder her

12. maj 2022
2 minutters læsetid

Når vi drøfter arv og testamente med klienter, som har mindreårige børn, taler vi om, hvad forældrene ønsker, at der skal ske med børnene, hvis begge forældre går bort, før børnene fylder 18 år. Mange vælger at oprette et børnetestamente med ønske om, hvem der skal varetage børnene, hvis begge forældre går bort, før børnene fylder 18 år.

Udbetaling af arv til børn

Når børn fylder 18 år, bliver barnet ud fra et juridisk synspunkt myndigt, og arv udbetales derfor også direkte til børn, hvis de er fyldt 18 år på det tidspunkt, hvor en forælder dør. Hvis den ene eller begge forældre dør, før et barn fylder 18 år, skal der oprettes en særlig konto til barnet i en godkendt forvaltningsafdeling i et pengeinstitut.

Hvis arven til barnet overstiger 75.000 kr., skal beløbet indsættes på denne konto, og beløbet står herefter spærret for barnet, indtil barnet fylder 18 år og bliver myndigt. I perioden frem til barnet fylder 18 år, er det således pengeinstituttet, som administrerer arven på barnets vegne.

Arven bliver herefter efter arvelovens regler frigivet, når barnet fylder 18 år, og det kan udelukkende lade sig gøre at få frigivet midler inden da, hvis Familieretshuset konkret godkender det efter ansøgning herom.

Mange forældre kan selv huske, hvordan deres egne og andres 18-års fødselsdage blev holdt med fester og byture, og mange forældre frygter af samme grund også, at deres egne børn vil bruge en del af arven på byture eller lignende, hvis forældrene dør, inden barnet fylder 18 år.

Båndlæggelse af arv

Når vi taler med vores klienter om arv og testamente, drøfter vi derfor også muligheden for at indsætte en bestemmelse om at båndlægge arven til børnene og dermed udskyde udbetaling af arven til børnene, så arven ikke automatisk bliver udbetalt, når børnene fylder 18 år.

I arveloven står en bestemmelse om, at man kan båndlægge tvangsarven eller hele arven hos barnet, indtil barnet fylder 25 år. Det forudsætter dog, at det er skrevet ind i et testamente.
Ved at indsætte en bestemmelse om båndlæggelse, kan man dermed udskyde udbetalingen af arven, indtil barnet er blevet 25 år.

Man kan dog godt indsætte undtagelser, så det eksempelvis er muligt for barnet under visse omstændigheder at få udbetalt hele eller dele af arven alligevel på et tidligere tidspunkt. Det kan for eksempel bestemmes i testamentet, at barnet alligevel skal have lov til at få frigivet arv, hvis barnet – efter det er fyldt 18 år – eksempelvis skal købe fast ejendom, eller hvis der opstår behov for frigivelse af midler til betaling af behandling på privathospital eller lignende.
På den måde kan man være med til at sikre, at arven alene kan bruges til en række mere fornuftige formål.

Ønsker du at få oprettet et testamente, anbefaler vi, at du tager kontakt til en professionel, da et testamente kan indeholde en lang række bestemmelser og derfor bør skræddersys ud fra netop dine ønsker og behov.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross