Derfor skal ejeren af en virksomhed lave en fremtidsfuldmagt

18. maj 2021
2 minutters læsetid
fremtidsfuldmagt

Hvis en virksomhedsejer pludselig bliver ude af stand til at drive sin virksomhed, kan det være en lang proces, at få en ny ledelseskraft etableret. Derfor skal ejeren af en virksomhed lave en fremtidsfuldmagt.

Alle virksomhedsejere ved, at der er et vedvarende behov for, at der udøves ledelse i virksomheden. Der er behov for, at der kan træffes beslutninger om både køb af leverancer, indgåelse af aftaler og salg af ydelser.

Hele omdrejningspunktet for virksomhedens succes er derfor, at ledelseskraften er intakt.

I personligt ejede virksomheder, udøves ledelsen i sidste ende af ejeren.

I selskabsejede virksomheder udøves den daglige drift af den ansatte ledelse (direktion), der igen vælges af kapitalejerne på en generalforsamling og med benyttelse af en stemmeret.

Der eksisterer imidlertid de samme rammevilkår, nemlig at ledelsen forudsætter, at den, der har ansvaret og beføjelsen også har kompetencen.

I tilfælde af såkaldt mental svagelighed, kan en ledelseskraft ikke længere udøves forsvarligt, og virksomheden efterlades i et tomrum, hvor ingen kan tage hånd om virksomhedens drift, trivsel og udvikling. Der kan heller ikke tages beslutning om afvikling eller ny finansiering.

Mental svagelighed kan opstå som en følge af langsomme, fremadskridende sygdomme i form af demens eller sygdomme i hjernen, men kan også opstå pludseligt ved andre sygdomstilfælde såsom blodpropper eller ved faldulykker eller trafikuheld.

Derfor skal ejeren af en virksomhed lave en fremtidsfuldmagt

For at spænde et juridisk sikkerhedsnet ud under virksomheden anbefaler vi, at ejeren af virksomheden laver en fremtidsfuldmagt, der beskriver både hvem der i givet fald skal udpeges som værge og, hvad værgens væsentligste opgaver skal være. Populært kan man tale om et virksomhedstestamente eller en drejebog for virksomhedens drift.

Hovedformålet er, udover at der etableres en alternativ ledelseskraft, at dette sker med et forholdsvist kort varsel.

Hvis der ikke er oprettet en fremtidsfuldmagt, skal de pårørende anmode om, at der etableres et værgemål og dette kan tage så lang tid at få skabt, at virksomhedens økonomi bliver alvorligt udfordret.

Fremtidsfuldmagten, og processen med at få den lavet og drøftet, er på den måde en væsentlig beskyttelse mod en unødvendig sårbarhed.

Vi oplever at flere og flere får den lavet, og har derfor en god rutine i at spotte de konkrete behov og hjælpe med den juridiske beskyttelse.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross