Ændringer eller tillæg til testamente

12. september 2022
2 minutters læsetid
ændringer i testamente

Testamenter er gyldige, når de er oprettet. Hvis du efterfølgende fortryder indholdet af testamentet, eller gerne vil have lavet en del af bestemmelserne om, kan du som udgangspunkt ændre disse bestemmelser eller i stedet vælge at tilbagekalde testamentet i sin helhed. Hvis du i testamentet har angivet, at det er uigenkaldeligt, kan du dog ikke bare tilbagekalde det eller ændre det.

Hvordan ændrer eller tilbagekalder jeg et testamente?

Hvis du vil tilbagekalde et testamente, som er underskrevet for en notar i retten, skal det ske ved testamentsform. Det betyder, at du enten skal oprette et nyt testamente, eller at der skal oprettes et tillæg, som fungerer som en tilbagekaldelse. Det er derfor heller ikke nok, at du blot oplyser, at du ikke længere ønsker, at testamentet skal gælde.

Hvis du ønsker at lave ændringer til et testamente, skal det også gøres i testamentsform.

Du kan derfor enten vælge:

 • At få lavet et helt nyt og opdateret testamente
 • At få oprettet et tillæg til det eksisterende testamente.

Bortfald af testamenter mellem ægtefæller og samlevende

Hvis du har oprettet et testamente med en ægtefælle eller en samlever, vil en tilbagekaldelse af testamentet kun være gyldig, hvis du samtidig meddeler det til din ægtefælle/samlever. Du kan derfor ikke selv tilbagekalde testamentet på gyldig vis, uden at den anden part bliver orienteret om det.

Hvis I som ægtefæller eller samlevende går fra hinanden, vil et gensidigt testamente mellem jer automatisk bortfalde, medmindre helt særlige grunde gør sig gældende. Vi vil dog altid anbefale, at du i en sådan situation får oprettet et nyt testamente for dig selv, så der ikke ved din død bliver tvivl om, hvad der konkret gælder for så vidt angår arvens fordeling efter dig.

Kontakt os, hvis du ønsker at vide mere om tilbagekaldelse eller ændring af testamente. Vi hjælper gerne med at tilbagekalde et testamente eller opdatere et tidligere oprettet testamente.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross