Har du oprettet et behandlingstestamente?

9. august 2019
3 minutters læsetid

Siden den 1. januar 2019 har det været muligt at oprette et behandlingstestamente, hvori du selv kan bestemme, om du vil modtage livsforlængende behandling og eventuelle genoplivningsforsøg.

Behandlingstestamentet afløser det tidligere livstestamente, som dog fortsat er gyldigt, hvis du ikke ændrer dette til et behandlingstestamente.

Sundhedspersonalet skal følge dine ønsker

Et behandlingstestamente er juridisk bindende for sundhedspersonalet, som skal følge dine ønsker, hvis du kommer i en situation, hvor du ikke selv kan udtrykke dine ønsker til behandling. Sundhedspersonalet er derfor forpligtet til at undersøge, om du har oprettet et behandlingstestamente og følge dine ønsker heri, hvis det bliver relevant.

Hvis du ikke opretter et behandlingstestamente, vil lægerne gøre hvad de kan for at forsøge at holde dig i live.

Hvad omfatter et behandlingstestamente?

Med et behandlingstestamente kan du fravælge livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg i forbindelse med hjertestop, i følgende situationer:

  1. Hvis du ligger for døden og er uafvendeligt døende, således at døden med stor sandsynlighed forventes at indtræde inden for dage til uger trods behandling.
  2. Hvis du er så svækket som følge af sygdom, ulykke eller alder, at du varigt vil være ude af stand til at kunne tage vare på dig selv fysisk og mentalt.
  3. Hvis behandlingen kan betyde, at du overlever, men lægen vurderer, at de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af selve behandlingen vil være meget alvorlige og lidelsesfulde.
    Foruden ovenstående er det med et behandlingstestamente muligt aktivt at fravælge anvendelse af tvangsmæssig behandling ved fysiske sygdomme i situationer, hvis du kommer i en tilstand, hvor du ikke længere selv er i stand til at tage vare på dig selv, herunder eks. hvis du bliver dement.

Hvornår træder behandlingstestamentet i kraft?

Dit behandlingstestamente vil træde i kraft den dag, hvor du ikke længere selv er i stand til at give udtryk for dine ønsker til behandling og derfor ikke længere selv kan tage stilling til behandling. Det er i den forbindelse lægerne, der beslutter, hvornår du er i en sådan tilstand, at behandlingstestamentet får virkning.

Til dig, der har oprettet en fremtidsfuldmagt

Dine nærmeste pårørende, værge eller eventuelle fremtidsfuldmægtig kan som udgangspunkt ikke modsætte sig dine ønsker i et behandlingstestamente. Det gælder dog ikke, hvis du selv vælger i behandlingstestamentet, at dit ønske om fravalg af genoplivning forudsætter accept fra en eller flere af ovennævnte personer i den konkrete situation. Beslutning herom er dog alene muligt at registrere i de situationer, hvor du ikke er uafvendeligt døende.

Har du oprettet en fremtidsfuldmagt indeholdende personlige forhold, og ønsker du derudover også at oprette et behandlingstestamente, er det vigtigt at være opmærksom på, at det skal fremgå tydeligt af behandlingstestamentet, hvis den i fremtidsfuldmagten angivne fuldmagtshaver skal have den endelige beslutningsret.

Hvis ikke dette er udtrykkeligt angivet, vil dine ønsker i behandlingstestamentet altid gå forud for fremtidsfuldmagten.

Hvis du allerede har oprettet et behandlingstestamente og ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, og der i dit behandlingstestamente ikke er taget hensyn til ovenstående, kan du til enhver tid ændre eller tilbagekalde bestemmelserne i dit behandlingstestamente.

Hvordan opretter jeg et behandlingstestamente?

Du kan oprette et behandlingstestamente digitalt ved at logge ind på sundhed.dk med dit NemID. Du kan også vælge at udfylde en blanket fysisk og indsende denne til Sundhedsdatastyrelsen.

For at kunne oprette et behandlingstestamente skal du være fyldt 18 år, kunne tage vare på dig selv og forstå konsekvenserne af dine beslutninger i testamentet.

Til dig, der har oprettet et livstestamente efter de tidligere regler

Hvis du allerede har et livstestamente, kan du vælge at beholde det eller ændre det til et behandlingstestamente. Et livstestamentet vil fortsat være gyldigt, selvom du ikke ændrer i det. Du skal dog være opmærksom på, at det kun er fravalget af livsforlængende behandling som uafvendeligt døende, der er bindende for sundhedspersonalet. Ønsket om fravalg af livsforlængende behandling som invalideret er kun vejledende, og det er derfor sundhedspersonalet, der skal foretage vurderingen. Derfor bør du oprette et behandlingstestamente, således at du er sikker på, at dine ønsker er bindende for sundhedspersonalet.

Livstestamenter kan ændres eller tilbagekaldes digitalt ved at logge ind på sundhed.dk med dit NemID.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med oprettelse af et behandlingstestamente, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 30 12 05

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross