Hvad betyder arveafkald? – Læs om dine muligheder

26. september 2022
4 minutters læsetid
arveafkald

Et arveafkald betyder, at du som arving giver afkald på at modtage arv fra en bestemt person. I nogle situationer kan det være en fordel at give afkald på arv over for sine slægtninge. Det kan både være af personlige årsager, men det kan også være af økonomiske årsager.

Nedenfor har vi samlet en række af de situationer, hvor du som arving bør overveje, om det giver bedst mening for dig at give afkald på arv i stedet for at modtage arven.

Hvorfor bør jeg give afkald på arv?

 • Arveafkald på grund af insolvens

Hvis du som arving har meget gæld og ikke ønsker, at det, som du står til at modtage i arv, skal gå direkte til dine kreditorer, kan du med fordel overveje at give et arveafkald.

Det er i den situation meget vigtigt at være opmærksom på, hvornår du giver afkald på arven, da du kan risikere, at dit arveafkald bliver omstødt, hvis afkaldet først bliver givet efter arveladerens dødsfald, da dine kreditorer i det tilfælde kan gøre indsigelse mod afkaldet.

Hvis du giver afkald på arv på grund af insolvens skal du derudover være opmærksom på, at afkaldet kan betyde, at du kan forhindres i at få bevilget gældssanering i fremtiden.

Hvis du overvejer at give afkald på arv på grund af dine gældsforhold, bør du altid søge advokatbistand, så du er sikker på at du giver afkaldet på et fuldt oplyst grundlag, da du ikke efterfølgende selv kan trække afkaldet tilbage.

 • Arveafkald hvis du ikke har behov for arven

En anden hyppig årsag til, at folk giver arveafkald er, at man som arving ikke har behov for arven og i stedet ønsker, at arven skal gå videre til sine egne børn.

En anden fordel ved det er, at man sparer afgift ved, at arven går udenom dig, da der således ikke både skal betales afgift ved arvens overgang til dig og derefter igen ved arvens overgang fra dig videre til dine børn.

Hvis du giver afkald på arv på grund af, at du ønsker, at arven skal gå videre til dine børn, er det vigtigt, at det konkret angives i afkaldet, at afkaldet er givet til fordel for dine børn. Hvis ikke det angives, vil der i stedet være tale om et blankt afkald, som har virkning får både dig og dine børn, hvorefter din del af arven i stedet går til de øvrige arvinger i boet. Vi anbefaler derfor også, at du tager kontakt til en advokat med speciale inden for arveret, så du er sikker på, at arveafkaldet gives korrekt.

 • Arveafkald hvis du ikke ønsker at være en del af skiftet, men stadig ønsker del af arven

En tredje og hyppig årsag til, at der gives arveafkald er, at man som arving ikke ønsker at være en del af dødsboskiftet, men stadig ønsker at beholde del i arven.

Det kan typisk være den situation, hvor en af dine forældre har giftet sig på ny, og hvor den nye ægtefælle bliver den længstlevende, og du ikke ønsker at være en del af dødsboskiftet efter vedkommende.

I det tilfælde kan du vælge at give afkald på arv mod vederlag svarende til det, som du skulle have arvet. På den måde får ud udbetalt et beløb og kan samtidig undgå at være en del af skiltet efter din forælders efterlevende ægtefælle. Der vil stadig skulle betales en afgift på 15 procent svarende til boafgiften, som du skulle have betalt i forbindelse med modtagelse af arven.

Skal jeg give afkald på hele arven eller en del af arven?

Dit arveafkald behøver ikke nødvendigvis vedrøre hele arven. Du kan godt begrænse afkaldet til en del af arve eller begrænse afkaldet til et bestemt beløb.

Hvordan giver jeg afkald på arven?

Du kan give afkald på arven både før og efter, at vedkommende, som du skal modtage arv fra, er død.

Hvis du giver afkald før dødsfaldet, skal du give afkaldet over for arveladeren, som er den, du skal modtage arv fra. Det er vigtigt, at det kan bevises, at du faktisk har givet afkald på arven, og det er derudover vigtigt, at det kan bevises, at arveladeren har modtaget det, hvis selve afkaldet er givet inden vedkommendes død.

Hvis vedkommende, som du giver afkald på arv efter, allerede er død, og vedkommendes ægtefælle sidder i uskiftet bo, kan du dog godt give afkald på arven fra din afdøde forælder ved at meddele afkaldet til den efterlevende ægtefælle. Hvis din far sidder i uskiftet bo efter din mors dødsfald, kan du derfor godt give afkald på arven efter din mor ved at meddele det til over for din far, selvom din mor er død.

Hvis du først giver afkald på arv efter arveladerens død, skal afkaldet i stedet gives over for skifteretten. Afkaldet skal gives inden boopgørelsen er indleveret og dødsboet er blevet udloddet.

Der er ikke formkrav til, hvordan arveafkaldet skal laves. Af hensyn til eventuelle misforståelser efterfølgende anbefaler vi dog altid, at arveafkaldet udarbejdes skriftligt med både din og arveladers underskrift og med datoangivelse af dokumentationsmæssige årsager.

Hvad gør jeg, hvis jeg fortryder mit arveafkald?

Et arveafkald er bindende og kan derfor ikke blot fortrydes eller trækkes tilbage, hvis du efter at have givet afkald fortryder det.

Modtageren af arveafkaldet kan i levende live frit ophæve afkaldet, så du alligevel kommer til at arve. I den situation anbefaler vi, at der tilsvarende laves en sådan erklæring, så det kan dokumenteres, at et tidligere afgivet arveafkald er bortfaldet.

Kontakt en advokat

Hvis du overvejer at give afkald på arv, anbefaler vi, at du tager kontakt til en advokat med speciale inden for området, så du er sikker på, at afkaldet bliver formuleret korrekt, og at der ikke sker fejl eller misforståelser.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross