Samlevertestamente: Ugifte par med børn

21. april 2022
2 minutters læsetid
samlevertestamente

Flere og flere vælger at stifte familie uden at have indgået ægteskab. Mange tror, at ugifte samlevende arver efter hinanden, hvis bare de har boet sammen i minimum to år. Det er ikke tilfældet med mindre der er oprettet et samlevertestamente, da området for ugifte samlevende i vidt omfang ikke er lovreguleret, og som ugifte samlevende arver I ikke automatisk efter hinanden. Det kræver derfor, at I aktivt selv tager stilling, hvis I vil sikre hinanden – og jeres børn, og det er derfor vigtigt, at I tager stilling til, hvorvidt I har behov for at få oprettet et testamente, hvor I sikrer hinanden bedst muligt.

Sikre hinanden med et udvidet samlevertestamente

I kan oprette et udvidet samlevertestamente, hvor I kan bestemme, at I ønsker at arve hinanden som var I ægtefæller. På den måde kommer i tilnærmelsesvist til at arve efter hinanden på samme måde, som hvis I var gift med hinanden.

Et udvidet samlevertestamente er særligt relevant, hvis I har barn sammen, og i særdeleshed også, hvis I derudover også har købt fast ejendom sammen.

Uden et udvidet samlevertestamente vil jeres fællesbarn arve i stedet for den længstlevende af jer, da man som samlevende ikke arver efter hinanden, medmindre der er oprettet testamente. Uden et testamente kan I derfor risikere, at den fælles bolig er nødt til at blive solgt i tilfælde af, at den ene af jer dør, da arven til jeres barn skal udredes, og da børn under 18 år ikke må eje fast ejendom. Dette kan I forhindre ved at oprette et udvidet samlevertestamente, hvori I sikrer, at den længstlevende begunstiges mest muligt.

Med et udvidet samlevertestamente opnår I ikke kun arveret efter hinanden. Den af jer, som bliver længstlevende, får derudover en række fordele i forhold til retsstillingen ved førstafdødes død. Fordelene omfatter eksempelvis retten til også at udtage genstande, som udelukkende tjener til vedkommendes personlige brug, selvom de pågældende genstande tilhørte førstafdøde. Derudover får den længstlevende ret til suppleringsarv, således at længstlevende får ret til at få suppleret arven op, så vedkommende får en samlet formue på minimum 820.000 kr. (2022-niveau) ved udredning af arven forudsat, at den samlede arvebeholdning indeholder dette.

Andre fordele ved at oprette et testamente

I kan i testamentet også træffe bestemmelse om en række andre forhold, hvilket især er relevant, hvis I har barn sammen. Det kan eksempelvis være indsættelse af et børnetestamente, hvor I tilkendegiver jeres ønsker vedrørende jeres børn, hvis I begge skulle gå bort, før barnet bliver 18 år. Det kan også være indsættelse af en bestemmelse om, at arven til jeres barn skal være særeje.

Ønsker I at få oprettet et testamente, anbefaler vi, at I tager kontakt til en professionel, da et testamente kan indeholde en lang række bestemmelser og derfor bør skræddersys ud fra netop jeres ønsker og behov.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross