Beskyt din virksomheds fremtid

13. juli 2022
2 minutters læsetid
sikre din virksomhed i dit fravær

Hvad gør du, hvis du pludselig ikke kan lede din virksomhed? Få gode råd til beskytte din virksomhed bedst muligt her.

Alle virksomhedsejere kender tidsforbruget og energien, de anvender i virksomheden for at fremme virksomheden mest.

har professionel hjælp undervejs

De færreste har en nødplan, der tager over, hvis uheldet rammer virksomhedsejeren og dermed handlingslammer virksomhedens drift og udvikling. Nedenfor kan du lade dig inspirere til dit eget tjek-up af din virksomhed og dermed også få lavet en tidssvarende beredskabsplan.

Forbigående kompetence fravær

Hvis virksomhedsejeren forbigående er ”ude af drift” enten på grund af sygdom, indlæggelser, orlov eller udlandsophold, kan virksomheden ledes ved hjælp af en skriftlig fuldmagt fra virksomhedsejeren til den eller dem, der skal udøve ledelsen i ejerens midlertidige fravær. Rækkevidden af fuldmagten kan beskrives og den kan tidsbegrænses.

En fuldmagt af den art bør altid kunne tilbagekaldes af fuldmagtsgiveren og vil typisk ophøre af sig selv efter udløbet af den periode, den skal gælde i.

Varigt kompetence fravær

Ved et varigt fravær af kompetencen, kan virksomhedsejeren ikke tilbagekalde en fuldmagt og med den begrundelse, er der særlige formkrav til, hvordan en sådan fuldmagt oprettes.
Det er muligt at anvende reglerne om fremtidsfuldmagter og her indarbejde en egentlig drejebog eller handlingsplan til, hvordan virksomheden i sådanne situationer skal drives og/ eller afhændes. Det vil typisk også være her, at rammerne for et generationsskifte kan være beskrevet.

Kompetence ophør

Ved virksomhedsejernes dødsfald ophører den retlige handleevne og dermed også kompetencen til at træffe beslutninger i virksomheden.

Det kompetencemæssige tomrum, der opstår vedvarer indtil skifteretten har udleveret boet til den behandlingsform, der er anmodet om. Dette vil typisk være et privat skifte ved arvingerne.
Alle virksomhedsejere bør befri virksomheden for en lang ”tomgangsperiode” og samtidigt også sikre, at der er en klar og afstemt beskrivelse af, hvad der skal ske med virksomheden.

Dette håndteres juridisk ved hjælp af de familieretslige dokumenter – hovesagligt af et testamente i kombination med en ægtepagt.

Tjek-up spørgsmålene:

• Hvem har overblikket, evnerne og ansvaret for at træffe beslutninger i virksomheden udover dig selv som ejer?
• Er vedkommendes muligheder for at kunne handle sikret juridisk?
• Er der en synlig og indarbejdet strategi for virksomheden?
• Er der en plan for et generationsskifte, hvis virksomheden skal blive i familien og er familien og virksomhedens omverden klædt på til det?
• Kan virksomhedens aftaler, viden og produktion overdrages ved et salg?
• Har du en egentlig plan for, hvis du ikke selv kan lede virksomheden?

Det gode råd

Det bedste, du kan gøre som virksomhedsejer er at søge rådgivning og sparring om, hvordan du sikrer din virksomhed mod dit eget fravær. Du bør finde en rutineret og erfaren advokat, der kan tage de dybe drøftelser med dig om virksomhedens bedste afsæt i fremtiden. Herefter laves de aftaler og dokumenter, der konkret passer til dig og din virksomhed.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross