Nyt år – nye støtteregler

16. januar 2023
2 minutters læsetid

Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Året byder fra start på større ændringer i støttereglerne, som det er vigtigt at du og dine konsulenter er opmærksomme på.

Denne klumme er oprindeligt udgivet i Effektivt Landbrug den 13. januar 2023

De nye støtteregler fra EU er nemlig trådt i kraft i forbindelse med årsskiftet. Dermed har vi taget afsked med de gamle regler og også med betalingsrettighederne som sådan.

Jeg vil opfordre alle ansøgere til at sætte sig grundigt ind i de nye støtteregler og også søge professionel bistand fra en kyndig planteavlskonsulent for at få den første ansøgning efter de nye regler lavet korrekt.

Der er nogle nedslag, jeg vil gøre specielt opmærksom på.

Skærpede krav

Der er kommet skærpede krav til, hvornår man er aktiv landbruger og dette kriterie skal være opfyldt for at kunne modtage støtte fra 2023 og fremover. Du skal enten være tilmeldt gødningsregisteret eller registeret over økologiautoriserede bedrifter, eller søge og modtage grundbetaling på mindst 40 hektar i tilskudsåret eller have modtaget mindre end 5.000 euro i året før tilskudsåret eller være omfattet af tilskudsreglerne for projektarealer.

Én af betingelserne skal være opfyldt.

Hvis du er ny ansøger, skal din landbrugsaktivitet dokumenteres, og der forventes udsendt nærmere regler om dette

Farvel til gamle betalingsrettigheder

Som noget nyt er de oprindelige betalingsrettigheder blevet ophævet. I dag kan alle modtage det samme grundbeløb til en støtteberettiget hektar. Mælkeproducenter og kartoffeldyrkere vil opleve en reduktion i deres støttebeløb og denne effekt afbødes delvist ved at der indføres kompensationsregler for disse ansøgere i en overgangsperiode frem til 2027.

Grundbetalingen kan suppleres med biotillæg ud fra omfattende regler herom. Disse bør gennemgås af en kyndig planteavlskonsulent.

Etableringstilskud og uddannelseskrav

Der kan også søges om et etableringstilskud for nyetablerede under 40 år. Tilskuddet er på op til kr. 745.000 og det er en betingelse., at der er dokumentation for det anvendte timeforbrug i bedriften og at ansøgeren har en fagrelevant uddannelse. Uddannelseskravet er nyt.

Ud over krav om uddannelse og timeanvendelse i bedriften skal man i sagens natur også være nyetableret.

Støtten udbetales som et engangsbeløb.

I takt med at reglerne implementeres, vil der ske offentliggørelse på Landbrugsstyrelsen hjemmeside og det er da også min opfordring, at man som landbruger besøger hjemmesiden ofte.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross