Værdiansættelse under fortsat angreb

24. april 2024
2 minutters læsetid

”Særlige omstændigheder” er et nyt begreb, som Skattestyrelsen ønsker at indføre, når det gælder værdiansættelsen af landbruget i forbindelse med et generationsskifte. Derfor skal man være meget opmærksom og evne at kigge ud i fremtiden.

Den klumme er oprindeligt udgivet i Effektivt Landbrug den 18. april 2024

I generationsskifter til familiemedlemmer er det helt centralt at kunne fastsætte værdien af landbrugsejendomme på et passende niveau, idet landbrugsvirksomheden ellers må forvente at blive udkapitaliseret i takt med at virksomheden skal overgå til de næste generationer.

Der har derfor været en meget langvarig praksis om, at man kunne placere værdiansættelsen i intervallet fra 85% – 115% af den offentlige vurdering.

Denne praksis er ophævet og erstattes successivt med en mulighed for at foretage værdiansættelse i intervallet 80% – 120% af den nye vurdering og det træder i kraft, når den nye vurdering sendes i e-boks til landmanden.

“Særlige omstændigheder”

Der er imidlertid dukket andre mere luftige begreber ind i Skattestyrelsens vurdering af, om parterne har foretaget en rigtig værdiansættelse.

Skattestyrelsen har udsendt et udkast til et styresignal, hvor man introducerer begrebet ”særlige omstændigheder” og dette dækker over, at hvis køber eller sælger har en anden viden om en værdi, skal denne anden viden anvendes i generationsskiftet.

Særlige omstændigheder foreligger typisk, hvis parterne har en vurdering fra en ejendomsmægler eller en belåning af ejendommen, der afspejler en kreditvurdering, der overstiger den lave mulighed for værdiansættelse.

Dertil kommer at Skattestyrelsen nu også kan gå tilbage i tid forstået på den måde, at hvis køberen har købt til en lav værdi og senere (op til 1,5 – 2 år) foretager en ny belåning og denne nye belåning/pantsætning viser en højere værdi, så er det Skattestyrelsens opfattelse, at denne nye og højere værdi også var til stede den gang parterne gennemførte generationsskiftet.

Det nyeste tilfælde af særlige omstændigheder er, hvis sælger i sit årsregnskab har angivet værdien af ejendommen, så er dette udtryk for, hvad sælgeren mener og derfor er sælger bundet af denne værdisætning i regnskabet med den konsekvens, at der ikke er det samme manøvrerum i generationsskiftet.

Hellere lov end styresignal

Som oplyst er denne nye praksisændring alene at finde i Skattestyrelsens udkast til et styresignal og dette anvendes herefter til fortolkning om de betydelige konsekvenser, der er forbundet med et generationsskifte

Man kan mene, hvad man vil om denne reduktion af parternes aftalefrihed i forhold til at opkræve en skat/ afgift til fællesskabet, men det ville være klædeligt, om man fra Skattestyrelsens side ville skabe politisk klarhed i form af et egentligt lovarbejde fremfor et diffust udkast til styresignal.

Mens vi venter på dette, bør man tage flest mulige forbehold for, om den værdiansættelse der anvendes i et generationsskifte, også holder og hvad man kan gøre, hvis Skattestyrelsen har en anden opfattelse i den konkrete sag.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross