Hvad koster landbrugsjord?

18. januar 2022
2 minutters læsetid
hvad koster landbrugsjord?

Et ofte stillet spørgsmål ved handel med landbrug er, hvad koster landbrugsjord? Det er dog ikke det vigtigste, når der handles landbrug.

Værdiansættelsen af landbrugsjord er historisk et emne, der optager rigtigt mange landmænd. Rygter om højere jordpriser andre steder spredes hurtigt nationalt, og søges omgående indtænkt i ens egen bedrifts forhold.

Skal vurderes som en virksomhed

I virkeligheden er jordpriserne af underordnet betydning af flere årsager.

For det første skal en landbrugsejendom i dag vurderes som en del af en landbrugsvirksomhed og prissætningen af virksomheden afhænger af virksomhedens samlede afkasts evne. Heri indgår naturligt også landbrugsjordens bonitet og kvalitet, men også de muligheder, der er for at kunne benytte arealerne optimalt, både miljømæssigt og udbyttemæssigt.

Dernæst kan jordens værdisætning påvirkes af lokale forhold, herunder om der er få eller mange alternative muligheder for at erhverve jord i området. Hvis du ejer landbrugsjord i et område, hvor der er langt mellem produktionslandbrugene, kan dette påvirke prisen, ligesom det modsatte naturligvis også har indvirkning på prisdannelsen.

Er der skjulte værdier?

Ydermere kan der være skjulte værdier knyttet til ejerskabet af landbrugsjorden i området. Det kan være, der er råstofforekomster, der kan indvindes, det kan være, der kan opstilles energiforsyningsenheder i form af sol- og vindenergi eller det kan være, der kan ske salg som lavbundsarealer.

På længere sigt kan det være, at arealerne skal indtænkes i en byudvikling eller kan have anvendes til andet end landbrugsmæssig dyrkning.

Endelig er det afgørende for en sælger jo ikke, hvad man får for et salg, men snarere, hvor meget man får med efter skat.

Et forsigtigt kig i krystalkuglen vil – alt andet lige – tilsige en uændret eller svagt stigende jordpris fordi der vil komme knaphed på jord til jordbrugsmæssige formål, når der skal udtages betydelige lavbundsarealer. Dette vil være mit udgangspunkt, så længe vi samtidigt opretholder de afregningspriser på planteavlsafgrøder, vi har set i 2021 og her i starten af 2022 og samtidigt har en fornuftig lånerente.

Afkastevnen er derfor gunstig og kan rumme en mindre prisstigning, men lokale forhold kan ændre dette i både op- og nedadgående retning.

Overvejer du et salg?

Er man i overvejelser om salg af enten en hel bedrift eller et stykke landbrugsjord, bør man derfor starte med at undersøge, hvad man er oppe imod i markedet. Hvor mange andre potentielle sælgere er der i området?

Dernæst skal man overveje selve salgsformen, herunder om der skal ske salg via udbud til en kreds af potentielle købere, eller om salget skal foregå mere bredt via en mægler.

Det kan være en god idé at alliere sig med en erfaren advokat for at får styr på salget og dermed også sikre, at sælgeren får mest muligt med fra salget.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross