Bankernes sikkerhed i landbrugets betalingsrettigheder er væk

7. august 2017
2 minutters læsetid
Artikel i Børsen vedr. landbrugets betalingsrettigheder

Indtil nu har de danske banker kunnet få deres sikkerhed i landbrugenes betalingsrettigheder registreret hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Men en ny kendelse har afgjort, at pantsætningerne skal tinglyses.

Samtidig med, at mange danske landmænd befinder sig i en dyb gældskrise, skaber en kendelse fra Vestre Landsret nye bekymringer hos både bønder og deres bankforbindelser, skriver Børsen mandag.

Sidste år fik danske landmænd 6,1 mia. kr. i arealstøtte fra EU. Grundlaget for støtten er de såkaldte betalingsrettigheder. Rettighederne kan pantsættes, til eksempelvis en bank. Indtil nu er denne type pantsætning blevet registreret hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, men Vestre Landsret har nu afgjort, at pantsætningerne skal tinglyses. Kendelse får konsekvenser for bankernes sikkerhed i betalingsrettighederne.

– Den sikkerhed, bankerne har i betalingsrettigheder, er ikke meget værd. Men så må man forvente, at de går ind og tager den korrekte sikkerhed fremover, siger administrerende partner i STORM Advokatfirma, Rune Hyllested til Børsen.

Rune Hyllested har stor erfaring med behandling af konkursboer i landbruget. Han forventer, at den nye kendelse gør ondt værre for bankerne, som allerede er ramt af krisen i landbruget.

– Jeg forventer, at dommen giver bankerne yderligere tab i de konkursboer, som endnu ikke er afsluttede, siger han til avisen.

STORM Advokatfirmas administrerende partner mener, at bankerne nu må ændre praksis for at undgå, at det får betydning for fremtidige konkurser inden for landbruget.

– Det betyder jo meget, hvordan aktiverne i konkursboer skal fordeles. Særligt for bankerne, fordi det jo i sidste ende har noget at gøre med, hvor store tab de lider på landbrug, der er gået konkurs. Det er jo typisk bankerne, der har sikkerhed i betalingsrettighederne, siger han.

Vil du vide mere om kendelsen og konsekvenserne, tag da endelig kontakt til adm. partner, Rune Hyllested.

Kendelsen har også store konsekvenser for landbruget. Det kan du læse mere om her.

Læs artiklen (betalingslink) hos Børsen her

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Rune Hyllested
  Rune Hyllested
  Advokat (L), Partner, CEO
  cross