5 gode råd: Investering i landbruget

13. august 2019
2 minutters læsetid

I takt med en stigende usikkerhed på aktiemarkederne og omkring ejendomsinvesteringer i de store danske byer, bliver der stillet skarpt på andre alternative investeringsobjekter. Blandt disse findes dansk landbrug, men hvordan kommer investor og virksomhedsejer videre?

Fra virksomhedsejerens side skal man betragte en investor som en finansieringsmulighed, der skal flytte virksomheden. Hvis virksomheden har behov for investorer for blot at overleve, vil denne finansiering ikke komme på tale.

Virksomhedsejeren skal forberede sig

En investor vil vurdere på afkastet af investeringen og det er derfor væsentligt, at virksomhedsejeren forbereder sig ordentligt på at kunne give investorer mulighed for at være med i udviklingen af virksomheden.

Virksomhedsejeren bør derfor have en afklaret og dokumenteret holdning til følgende:

 1. Er ejerstrukturen egnet til et medejerskab? Der børe være et afgrænset investeringsobjekt i form af et selskab, hvor der kan ske overdragelse af ejerandele.
 2. Hvordan sker den økonomiske afrapportering? Der bør defineres nogle egnede nøgletal, der gengiver virksomhedens resultat på et overskueligt niveau.
 3. Hvordan eksekveres ledelsen i virksomheden? Der skal være en klar definition af, hvordan ledelseskraften benyttes.
 4. Hvad er virksomhedsejerens forventninger til investeringen? Der skal være en klar beskrivelse af både størrelse og investeringsperiode samt, hvorfor der skal gennemføres en investering.
 5. Hvornår er investeringsmålet opfyldt? Der skal være en beskrivelse af, hvilke mål der skal være opfyldt, før investeringen er en succes for begge parter

Disse fem punkter er blot nogle i en række af forhold, der skal være på plads for virksomhedsejerens side, før man tilbyder fremmed kapital sikret ved medejerskab.

Vi anbefaler at virksomhedsejere, der overvejer at benytte en investormulighed, retter henvendelse til en kompetent rådgiver og får sat sit eget hold, der kan hjælpe gennem processen.

Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05 for at høre om dine muligheder.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross