Fremtidssikring af landbruget: 10 vigtige punkter

21. december 2017
3 minutters læsetid

Som landmand ejer man en virksomhed, der typisk er kendetegnet ved at have en forholdsvis høj gældsprocent og en meget lille mulighed for at påvirke de priser, man får for sine varer. Vil man fremtidssikre sin virksomhed, er der 10 vigtige punkter, man skal gennemgå.

Selvom der for tiden er højere afregningspriser for landbruget, er der stadig behov for, at man som landmand og som virksomhedsejer tænker på, hvordan man kan beskytte sig selv og familien bedst muligt, hvis vindene igen blæser i den forkerte retning, skriver advokat og partner Jens Axel Kruchov i den seneste udgave af Landsforeningen Danske Mælkeproducenters medlemsblad.

Fra artiklen gengiver vi her de 10 vigtige punkter, der er værd at gennemgå

Man kan med fordel gennemtænke nedenstående 10 områder og gode råd og vurdere, om man selv har gjort, hvad man kan for at lave en inddæmning af den risiko, der er forbundet med landbrugserhvervet, skriver Jens Axel Kruchov.

1. Er likviditetsbehovet finansieret og er vilkårene herfor realistiske?

2. Hvem hæfter for gælden? – hvis ens ægtefælle ikke hæfter, bør man fastholde denne tilstand, idet en hæftelse fra ægtefællens side kan have dybe personlige følger i tilfælde af et økonomisk sammenbrud. Hvis ægtefællen hæfter, bør man indlede en forhandling om, hvordan og hvornår ægtefællen kan komme fri af hæftelsen.

3. Hvordan er formueordningen i ægteskabet? Hvis der er almindeligt formuefællesskab (fælleseje), kan I som par have en unødig økonomisk sårbarhed i tilfælde af dødsfald.

4. Har man lavet et testamente, der sikrer den arvemæssige fordeling, så arven ikke ender ved eventuelle umyndige børn?

5. Har man lavet en fremtidsfuldmagt, så der er styr på, hvordan og af hvem landbruget skal drives videre, hvis man bliver ude af stand til selv at gøre det?

6. Har man mulighed for at omdanne sit landbrug til et selskab, således at hæftelsen på sigt overgår fra dig personligt til et selskab med den tilstrækkelige soliditet?

7. Har man styr på sine aftaler og kontrakter? Det er værdiskabende at få dem gennemgået, så man i tide kan forebygge uheldige eller utidssvarende formuleringer.

8. Har man en ajourført strategi for sin virksomheds udvikling? Det er værdiskabende for landbruget og en selv, når man har en plan for udviklingen og de muligheder, der er i nærområdet.

9. Er der et forestående generationsskifte? Hvis det er tilfældet, er der lige nu optimale muligheder for at gennemføre dette med de værdier, der er skattemæssigt anerkendte. Derved vil man selv og familien kunne opnå et godt afsæt likviditetsmæssigt.

10. Er der behov for at knytte nøglemedarbejdere tættere på dig? Hvis man har investeret i at have de bedste medarbejdere ansat, kan det være en fordel, at tilbyde dem medejerskab i dele af virksomheden.

Det kan under alle omstændigheder være en god idé at få foretaget en grundig, professionel gennemgang af forholdene, da det kan have uoverskuelige, økonomiske konsekvenser både for virksomheden og familien, hvis noget bliver overset.

Har du behov for rådgivning efter gennemgangen af tjeklisten med de 10 punkter, er du velkommen til at kontakte STORM Advokatfirma på telefon 72 30 12 05

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross