Nye regler giver flere muligheder i en rekonstruktion

14. april 2021
3 minutters læsetid
nye regler rekonstruktion

En række centrale punkter i reglerne for rekonstruktion er nu blevet ændret, så selve rekonstruktionen får bedre vilkår for at blive ført ud i livet.

Den 23. marts 2021 vedtog folketinget et lovforslag, som medfører en række ændringer af rekonstruktionsreglerne. Ændringen er særligt med henblik på, at virksomheder som har været hårdt ramt, af eksempelvis Covid19, kan videreføres fremfor at de tages under konkursbehandling.

Her følger en gennemgang af de væsentligste nyheder i de nye regler for rekonstruktion.

Regnskabskyndig tillidsmand

Tidligere var der krav om, at der i forbindelse med rekonstruktion skulle udpeges en regnskabskyndig tillidsmand.

Med de nye regler er det ikke længere et krav, at der skal udpeges en regnskabskyndig tillidsmand. Der vil derfor kun blive udpeget en regnskabskyndig tillidsmand såfremt virksomheden selv ønsker det. Alternativt kan kreditorer som samlet udgør minimum 25 % af de stemmeberettigede anmode om at en tillidsmand udpeges.

Bedre mulighed for at opnå længere frist til rekonstruktionsplan

Udgangspunktet er at rekonstruktøren inden for 4 uger skal have en plan for rekonstruktionen klar. Tidligere kunne denne frist udsættes med yderligere 4 uger, men kun hvis særlige grunde talte for.

Det kan dog være vanskeligt, særligt under de nuværende omstændigheder, at udarbejde en holdbar rekonstruktionsplan i løbet af kun 4 uger. De nye regler giver for at imødekomme denne svære situation mulighed for, at rekonstruktøren uden begrundelse kan opnå 4 uger ekstra til udarbejdelse af rekonstruktionsplanen.

Rekonstruktion kan bringes til ophør uden efterfølgende konkurs

Når en virksomhed blev taget under rekonstruktion var der tidligere kun to udfald heraf, enten lykkedes rekonstruktionen eller også blev virksomheden taget under konkursbehandling.

Med vedtagelsen af de nye regler har man åbnet for muligheden for, at en rekonstruktion kan afsluttes uden det medfører en konkurs. Hvis man ønsker at afslutte rekonstruktionen skal dette ske forud for vedtagelsen af rekonstruktionsplanen.

Kravet om sikkerhedsstillelse for efterfølgende konkurs udgår

Ved vedtagelsen af de nye regler har man ligeledes fjernet kravet om, at der i forbindelse med en rekonstruktion skal stilles sikkerhed for omkostningerne ved en eventuel efterfølgende konkurs.

Virksomhedsoverdragelse under rekonstruktionsbehandling

Med vedtagelsen af de nye regler har man indført muligheden for, at en virksomhedsoverdragelse kan ske under rekonstruktionsbehandling uden vedtagelse og stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag, som tidligere var et krav. Det vil i stedet være tilstrækkeligt at sende besked til kreditorerne om overdragelsen, som har mulighed for at komme med indsigelser.

Kreditorerne har derfor med de nye regler fortsat mulighed for at forhindre at en virksomhedsoverdragelse sker for billigt.

De nye regler skal gøre det mere attraktivt at foretage virksomhedsoverdragelse under rekonstruktionsbehandling. En ekstra effekt heraf bliver ligeledes, at den kortere behandlingstid mindsker risikoen for værditab.

Mulighed for at få dækket krav igennem Lønmodtagernes Garantifond

Fremadrettet kan ansatte som forud for rekonstruktionen, eller under rekonstruktionen opsiges opnå dækning for deres løntilgodehavende for tiden til rekonstruktionens indtræden, dette kan de søge dækket hos Lønmodtagernes Garantifond ligesom det ses i konkurs. Denne regel er en væsentligt ændring for de ansatte som opsiges, da disse tidligere kun havde mulighed for at søge deres krav dækket hos Lønmodtagernes Garantifond såfremt rekonstruktionen endte i en konkurs.

På samme måde har ansatte mulighed for at søge deres løntilgodehavende dækket hos Lønmodtagernes Garantifond, hvis der under rekonstruktionen sker en virksomhedsoverdragelse. Det gør det da ligeledes mere attraktivt for køber i en eventuel virksomhedsoverdragelse, da køber er sikret ikke at hæfte for et større omfang af krav fra de ansatte.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Mikkel Anker Pedersen
  Mikkel Anker Pedersen
  Advokat, Partner
  cross