mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|
Kategorier: Insolvens, Nyheder

Konkurs: Udvidet adgang til omstødelse ved gaver mellem ægtefæller

En over 90 år gammel lov om ægteskabets retsvirkninger viger 1. januar pladsen til fordel for lov om ægtefællers økonomiske forhold. Lovændringen får betydning i forhold til ægtefællers retsstilling og for omstødelsesreglerne i konkursloven. I vores afdeling for insolvens kan du få den rette juridiske rådgivning inden for ændringerne i konkursloven.

Indenfor det familieretlige område har der længe været efterspurgt nye regler. Lov om ægteskabets retsvirkninger har vist sig at være ude af trit med samfundsudviklingen. I denne artikel kan du blive klogere på nogle af de væsentligste ændringer, loven medfører i forhold til behandling af konkursboer.

Ægtefællefinten
Hvis du risikerer at blive mødt af et betydeligt erstatningskrav i en forventet retssag, kan det være fristende at overføre dine væsentligste aktiver til din ægtefælle. Indtil 1. januar 2018 har dette kunne ske ved oprettelse af en ægtepagt. Såfremt disse aktiver er overført før senere end to år først fristdagen, har det været tvivlsomt om aktiverne kunne omstødes, da omstødelse af gaver efter konkursloven mellem nærtstående har været begrænset til to år.

Eksempel: Erstatning efter skade
Den 1. februar 2012 har en ægtefælle, Anders, pådraget sig et erstatningsansvar ved en forurening. Erstatningskravets størrelse og berettigelse skal afgøres ved en retssag, som den relevante myndighed først anlægger 1. maj 2013. Forinden anlæggelsen af retssagen, har Anders den 1. marts 2012 overdraget sine væsentligste aktiver til sin ægtefælle Bodil. Den 1. september 2013 afsiges der dom over Anders, hvorefter han er pligtig til at betale myndigheden kr. 3 mio. Anders kan midlertidigt ikke betale. Myndigheden forsøger at lave en afdragsordning med Anders, som han midlertidigt ikke overholder. Den 1. april 2014 begærer myndigheden Anders konkurs. Konkursboet kan herefter ikke omstøde overdragelse af aktiver fra Anders til Bodil efter konkurslovens § 64, da gaven er givet før (1. marts. 2012) senere end 2 år først fristdagen. (1. april 2014)

Det er uafklaret om den mere generelle omstødelsesregel i konkurslovens § 74, kan omfatte sådanne overdragelser. Her er det også sværere at gennemføre omstødelse, da der er ligefrem bevisbyrde, hvilket betyder, at det er konkursboet, der skal bevise, at indholdet af paragraffen er opfyldt.
Der er nu gjort op med dette. Pr. 1. januar 2018 indføres stk. 4, i konkurslovens § 64, hvortil der ikke er tidsmæssige betingelser. Samtidigt skal boet alene bevise, at der er foretaget en overdragelse af aktiverne, mens modtageren af aktiverne skal bevise, at skyldneren hverken var eller blev illikvid eller insufficient. Se nærmere om disse begreber nedenfor.

Slut med ”fortrydelsesret” på gaver
Efter gældende ret kræver ikke-sædvanlige gaver mellem ægtefæller, at ægtefællerne opretter en ægtepagt. Såfremt ægtefællerne overser dette, vil de pågældende gaver ikke være gyldige. Ugyldige gaver vil i sidste ende kunne kræves tilbage af gavegiveren eller dennes kreditorer. Hvis en ægtefælle, der har modtaget væsentlige gaver uden ægtepagt, går konkurs, kan giverægtefællen som udgangspunkt kræve gaven tilbage. Disse gaver kan have tjent som kreditgrundlag, hvorfor ”fortrydelsesretten” er problematisk for en senere konkursbehandling.

Eksempel: En bil i gave
Den 1. februar 2012 har Hanne givet sin ægtefælle Kristian en ny bil til en værdi af kr. 400.000. Der er ikke oprettet ægtepagt. Kristian er pligtig til at betale kr. 1 mio. til kreditor, Ole. Kristian kan dog ikke betale. Ole indgiver derfor konkursbegæring på Kristian den 1. april 2014. Herefter kan Hanne kræve bilen tilbage som følge af, at der ikke er oprettet en ægtepagt.

Den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold medfører den væsentlige ændring, at gaver mellem ægtefæller fremover ikke kræver ægtepagt for at være gyldige. Derfor er der nu ikke adgang til en ”fortrydelsesret” for giverægtefællen. Enhver sag om gaveægtepagter, der anlægges efter at lov om ægtefællers økonomiske forhold er trådt i kraft, vil bedømmes efter de nye regler, uanset om gaven er ydet før 1. januar 2018.

Illikviditet og insufficiens
Hidtil har omstødelsesreglen i konkursloven alene kunne finde anvendelse, hvis skyldneren var illikvid. Det betyder, at reglen kun har fundet anvendelse, når skyldneren ikke kan betale sine forpligtelser, som de forfalder, og betalingsudygtigheden ikke blot er forbigående. Derimod har det indtil 1. januar 2018 ikke betydning, hvorvidt skyldneren reelt har flere passiver, dvs. gæld, end han har aktiver. Det ændres der på, da der efter lovændringen også kan omstødes ved insufficiens, hvilket betyder, at passiverne overstiger skyldnerens aktiver i værdi.

Kontakt afdelingen for insolvens allerede i dag på telefon 72 30 12 05, hvis du har brug for rådgivning eller bistand i forbindelse med omstødelsessager eller andre konkursretlige problemstillinger.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.