Køb af bolig i budrunde

31. marts 2022
2 minutters læsetid
køb af bolig i budrunde

Køb af bolig i budrunde adskiller sig på flere måde fra et almindeligt boligkøb. Få de vigtigste forskelle forklaret her:

En budrunde giver de interesserede købere mulighed for at afgive bud, som sælger kan vælge imellem. Den køber, der har afgivet det bud, sælger accepterer, kan købe ejendommen.

Hvordan gennemføres en budrunde?

En budrunde gennemføres ved, at de interesserede købere modtager et udkast til en købsaftale. Der angives en frist for, hvornår købernes bud senest skal afgives.

På baggrund af den udleverede købsaftale og de øvrige dokumenter, der indgår i handlen, afleverer køber en udfyldt og underskrevet blanket til ejendomsmægleren, hvor købers bud samt vilkår i forhold til overtagelse, mv. angives.

Herefter vælger sælger, hvilket bud der accepteres.

Hvorfor ønsker sælger en budrunde?

Et stort antal interesserede købere er grundlag for, at sælger vil kunne opnå en fordelagtig pris ved salget af ejendommen – uanset om der gennemføres en egentlig budrunde eller ej.

En budrunde medfører, at sælger på én gang modtager bud fra alle interesserede købere. Budrunden kan i sig selv være med til at presse prisen op, da køberne her er fuldt vidende om, at der er mange andre interesserede.

Herudover har sælger mulighed for frit at vælge mellem de afgivne bud på ejendommen, ligesom sælger også kan vælge ikke at acceptere nogle af buddene. Sælger er derfor ikke forpligtet til at sælge ejendommen til højstbydende, men kan også vælge at acceptere et lavere bud, hvis der i dette bud er andre attraktive vilkår for sælger.

Budrunden giver derfor sælger mulighed for at opnå den bedst mulige pris for ejendommen, men fremgangsmåden er også fleksibel set med sælgers øjne og også giver sælger mulighed for at vælge den rette køber til ejendommen ud fra andre parametre end blot købesummen.

Hvad skal du være opmærksom på ved køb af ejendom i budrunde?

Som køber skal man være opmærksom på handlens vilkår og ejendommens stand allerede inden buddet afgives, da man som køber er bundet af sit bud på ejendommen.

Det betyder, at man fra starten skal gøre sig klart, hvilken pris man vil betale for ejendommen, ligesom man skal tage stilling til andre forhold som f.eks. overtagelse og eventuelt nærmere undersøgelser af ejendommens fysiske stand og de juridiske forhold omkring handlen.

Kontakt os, hvis du står over for et køb af bolig i budrunde

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross