Boligkøb: Skal sælger udføre arbejde inden overtagelse?

18. juni 2021
2 minutters læsetid
sælger udføre arbejde inden overtagelse

I forbindelse med boligkøb forhandles der i de fleste tilfælde om pris og overtagelsesdag. Som led i forhandlingerne ses det ofte, at køber og sælger også aftaler, at sælger skal udføre arbejde på ejendommen inden købers overtagelse.

Det kan eksempelvis være aftalt, at sælger skal lade forhold nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten udbedre eller, at sælger skal afslutte et igangværende renoveringsarbejde på ejendommen eller at sælger skal male inden sin fraflytning.

Aftale om arbejde skal skrives ind i købsaftalen

Først og fremmest er det vigtigt, at sådanne aftaler om arbejde, der skal udføres inden overtagelsesdagen, skrives ind i købsaftalen. Særligt som køber er det vigtigt at have aftalen på skrift, fordi køber har bevisbyrden for, at den pågældende aftale er indgået mellem parterne.

Når vilkåret skrives ind i købsaftalen er det vigtigt, at formuleringen er så præcis som muligt. En præcis formulering skaber klarhed over hvilket arbejde, sælger skal udføre, og hvornår arbejdet skal udføres. På den måde undgås misforståelser mellem køber og sælger i forhold til, hvad der rent faktisk er indeholdt i aftalen.

En præcis formulering er også nødvendig for, at køberen kan håndhæve vilkåret i tilfælde af, at sælgeren ikke overholder sin forpligtelse til at lade arbejdet udføre. Samtidig sikrer en præcis formulering også sælger i den situation, hvor køber kræver mere arbejde udført, end hvad der oprindeligt var indeholdt i aftalen.

Hvis sælger misligholder aftalen

Når aftalevilkårets formulering er på plads, er det vigtigt at tage stilling til, hvordan parterne – og særligt køber – forholder sig i praksis, hvis sælger ikke udfører det aftalte arbejde til den aftalte tid.

Køber kan eksempelvis sikre sig ved, at der aftales en ret for køber til at tilbageholde en del af købesummen, indtil sælger har udført det aftalte arbejde eller har godtgjort køber et beløb, så køber kan få udført arbejdet for sælgers regning.

Der anbefales derfor allerede ved forhandlingerne, og senest ved underskrift af købsaftalen, at der tages stilling til en præcis formulering af aftalen om sælgers arbejder inden købers overtagelse, samt at parterne forholder sig til hvilke reaktionsmuligheder, der skal være i den situation, hvor aftalen ikke bliver overholdt.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross