Farvel til K3’erne: Tilstandsrapporter får en omfattende overhaling

28. september 2020
3 minutters læsetid
tilstandsrapport k3

Tilstandsrapportens ellers velkendte K1’ere, K2’ere og K3’ere bliver afløst af et nyt og forenklet farvesystem med øget fokus på det tidsmæssige aspekt af husets tilstand og behov for renoveringer. Huseftersynsordningen bringes samtidigt ind i det 21. århundrede med en ny pædagogisk it-platform.

Hvis du skal købe eller sælge bolig eller sommerhus, skal du være opmærksom på, at Sikkerhedsstyrelsen netop har annonceret en omfattende overhaling af det efterhånden 15 år gamle system for tilstandsrapporter og det 8 år gamle system for elinstallationsrapporter.

Ændringerne skyldes ønsket om et mere pædagogisk system, der skal nedbringe antallet af misforståelser og bringe systemet ind i det 21. århundrede med en ny digital platform. Ordningen træder i kraft d. 1. oktober 2020.

Et nyt og forenklet farvesystem

Det er de lange og teksttunge tilstandsrapporter med K1, K2 og K3 kategorierne, der har været skyld i udbredte misforståelser om betydningen af kategoriseringen af skader på bygningen. Ordningen bliver nu afløst af en farveordning, hvor kategoriseringen af skaden er afhængig af, hvor hurtigt skaderne skal udbedres for at undgå yderligere skade på bygningen.

Den nye farveordning bliver som følger:

Rød – Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.

Gul – Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.

Grå – Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Sort – Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om der er en skade. Det kan være en kritisk eller alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Ordningen introducerer også forenklede standardtekster for at beskrive skader på bygningen, hvilket er en velkommen ændring, set i lyset af at de tidligere rapporter bar kraftigt præg af byggesagkyndige fagudtryk. Standardteksterne skal også gøre det nemmere at sammenligne rapporterne på tværs af forskellige bygninger. Sammenfattende er systemet skræddersyet til at gøre det lettere for køberne at identificere en skades betydning for bygningen og dermed gøre det lettere at budgettere med eventuelle renoveringsomkostninger.

Se eksempel på den nye tilstandsrapport

Også elinstallationsrapporten får en overhaling

Elinstallationsrapporten følger efter med sit eget nye system, hvor der også introduceres et farve- og advarselssystem.

Den nye ordning bliver som følger:

Gul – Risiko for stød

Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for elektrisk stød.

Rød – Risiko for brand

Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for brand.

Stoptegn – Ulovlige elinstallationer

Elinstallationer, der ikke lever op til de standarder og lovkrav, der gjaldt, da installationen blev udført.

Spørgsmålstegn – Undersøges nærmere

Forhold ved elinstallationerne, der bør undersøges nærmere for at afklare, om der er en fejl. Det kan være en fejl med risiko for brand eller stød, og derfor bør du undersøge forholdet nærmere. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Se eksempel på den nye elinstallationsrapport

Ordningen samles i en ny pædagogisk digital platform

Tilstands- og elinstallationsrapporterne bliver tilgængelige på en ny og samlet digital platform, hvor rapporten suppleres af forklaringer i ord, billeder og video. Her kan brugerne orientere sig i rapporterne i deres eget tempo ved hjælp af forklaringerne.

Introduceres den 1. oktober 2020

Ordningen træder i kraft den 1. oktober 2020, men der vil være en overgangsperiode, hvor du som køber kan blive mødt af både de nye og gamle rapporter. Tilstandsrapporter er gyldige i 6 måneder og elinstallationsrapporter er gyldige i 12 måneder. Derfor vil man stadig se rapporter med de gamle K-kategorier frem til udgangen af marts og september 2021.

Det anbefales fortsat at tegne ejerskifteforsikring

Der er ikke lagt op til, at ændringen ved systemet skal få betydning for forbrugernes retsstilling. Huseftersynsordningen er derfor fortsat højst relevant, og det er stadig vores anbefaling, at man tegner en ejerskifteforsikring i forbindelse med køb.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross