Omvendt forældrekøb – 9 gode råd

3. oktober 2019
4 minutters læsetid

Mange kender til begrebet forældrekøb, hvor forældre køber en bolig, som de herefter lejer ud til deres barn. Vidste du, at modellen også kan anvendes, således at det voksne barn køber en bolig til forældrene, hvilket populært kaldes et omvendt forældrekøb?

Det bliver mere og mere almindeligt at veletablerede voksne børn vælger at købe en bolig til deres aldrende forældre. På den måde kan man være med til at sikre, at ens forældre får den rette bolig, der passer til netop deres behov, hvilket gør forældres hverdag så nem som mulig.

To modeller bruges ofte til omvendt forældrekøb

Det omvendte forældrekøb findes i flere variationer, men specielt 2 modeller er ofte brugt, idet det omvendte forældrekøb f.eks. kan konstrueres således, at det voksne barn erhverver en ejendom med henblik på at udleje den til sine forældre. Dernæst anvendes en anden variant, hvor barnet overtager forældrenes nuværende bolig, hvorefter der tillige etableres et lejeforhold mellem barnet og forældrene. I det sidstnævnte tilfælde er der mulighed for, at barnet kan erhverve forældrenes nuværende ejendom til en pris, der svarer til et beløb på 15% under den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Overvejelserne som det voksne barn skal foretage forinden man vælger at investere i fast ejendom er de samme som ved det almindelige forældrekøb.

En vis risiko

Det vil nemlig altid være forbundet med en vis risiko at investere i fast ejendom, hvilket man bør have med i sine overvejelser, inden købsaftalen underskrives. Historisk set falder og stiger boligmarkedet over en årrække og motivationen for det omvendte forældrekøb bør derfor ikke alene være muligheden for en økonomisk gevinst. Et omvendt forældrekøb skal derfor som udgangspunkt foretages med henblik på at hjælpe forældrene med at finde en egnet bolig.

De gode råd

Her får du 9 gode råd til det omvendte forældrekøb, hvis du overvejer at købe en bolig til dine forældre.

1. Beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed

Det gamle mægler-ordsprog tager ikke fejl. Køb derfor i velkendte kvarterer. Nogle kvarterer og områder vil nemlig altid være mere populære end andre.

2. Tidshorisont

Det er altid en god ide at forventningsafstemme tidshorisonten med forældrene inden boligen erhverves. En potentiel fortjeneste i forbindelse med et salg afhænger af, hvor længe man har ejet boligen. Da køb og salg af fast ejendom er forbundet med en række omkostninger bør investeringen være langsigtet og som tommelfingeregel minimum 5 år

3. I skal betale topskat

Et omvendt forældrekøb kræver en god økonomi hos det voksne barn – og man skal betale topskat for at få de største fordele ved det omvendte forældrekøb.

4. Kapitalafkast- eller virksomhedsskatteordningen

Man skal tage stilling til, hvordan købet skal behandles rent skattemæssigt, idet man som forældre kan anvende enten kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Anvendes eksempelvis virksomhedsskatteordningen, vil renteudgifterne gå fra at have en skattemæssigværdi på 30–32 procent til en fradragsværdi på cirka 55 procent. Den mest benyttede skatteordning er virksomhedsordningen, men for andre er kapitalafkastordningen mest fordelagtig at anvende.

5. Boligsikring

Muligheden for boligsikring afhænger af indkomst, formue og størrelse på boligen. Derudover skal der udarbejdes en skriftlig lejekontrakt.

6. Er det tilladt at udleje lejligheden?

Undersøg om det er tilladt at leje lejligheden ud i henhold til ejerforeningens vedtægter, idet det ikke er alle ejerforeninger, der tillader udlejning.

7. Lejeniveauet – hvor stor skal lejen være?

Få rådgivning omkring den korrekte markedsleje. Mange børn ønsker at give deres forældre de bedst mulige vilkår. Det er imidlertid ekstremt vigtigt, at huslejen matcher de almindelige markedsvilkår, fordi der vil være risiko for, at SKAT i modsat fald ikke godkender huslejen i skattemæssig henseende. Ved en for lav husleje er der således risiko for, at forældrene bliver beskattet som en gave af den ”sparede” husleje i forhold til markedslejen, og tilsvarende at det voksne bliver beskattet ud fra markedslejen.

8. Skat ved fortjeneste

En gevinst ved senere salg af boligen er skattepligtig, hvis det voksne barn ikke selv har boet i boligen.

9. Finansiering

Det er vigtigt at vælge den rigtige finansiering, hvilket gælder både i forhold til likviditeten og sikring af friværdi. Såfremt I overvejer at inddrage finansieringen af jeres eksisterende bolig i finansieringen af det omvendte forældrekøb bør i have fokus på renterisikoen. Den lave rente på flexlån virker muligvis tillokkende. Men, har et flexlån i begge boliger, så vil jeres risiko ved en rentestigning være dobbelt så stor.

Rådgivning og advokatforbehold

Det omvendte forældrekøb er ligesom andre bolighandler fyldt med potentielle økonomiske faldgruber, der kan have indflydelse på jeres økonomi i mange år. Inden købsaftalen underskrives anbefales det derfor at konsultere en advokat, som fungerer som jeres uvildige rådgiver og som vil belyse de juridiske, skattemæssige og økonomiske konsekvenser relateret til forældrekøbet.

Husk derfor advokatforbeholdet og kontakt os på telefon 72 30 12 05, hvis du overvejer det omvendte forældrekøb.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross