Forlig om boligskat: Rabat kan blive mindre ved forældrekøb

9. august 2017
2 minutters læsetid
købsaftale hus

Hvis forældrekøbet skal sælges til den yngre generation, kan det være en fordel at gøre det inden de nye vurderinger kommer i løbet af foråret 2019. Vi kan hjælpe med at vurdere, om salgsstrategien på den baggrund skal lægges om.

Det ligger endnu ikke fast hvordan de nye vurderinger præcist kommer til at se ud. Princippet er dog, at de bliver mere retvisende og mere individuelle end i dag.

Vurderingerne bygger på langt flere oplysninger om den enkelte ejendom. Alt fra boligens og grundens størrelse over tidspunkt for opførelse og eventuelle renoveringer til kælderareal og tagmateriale tæller nu med. Handelsprisen for den enkelte ejendom og andre ejendomme i lokalområdet kommer også til at udgøre en del af vurderingen. Den tager også højde for ejendommens beliggenhed. Afstand til skov, sø eller hav, større veje, en jernbane eller lignende i nærheden bliver nu også en del af vurderingen.

Generelt set forventes det mere præcise billede, at give en overordnet stigning i den offentlige ejendomsvurdering.

Når boligejerne i første omgang ikke oplever en stigning i boligskatterne skyldes det, at stigningen indefryses i ejendommen og først skal betales ved salg. Hertil kommer, at der i 2021 også sker en nedsættelse af skattetaksterne. I visse tilfælde endda kombineret med en skatterabat for at kompensere for de højere vurderinger.

Næsten ingen glæde ved skatterabat

Hvis en forældrekøbt ejendom handles til 15% under den offentlige vurdering, har parterne ikke megen glæde af den lavere sats på boligskatterne. Her vil stigningen i den offentlige vurdering betyde en indskrænkning af den gave man skatte- og afgiftsfrit kan give sine børn i kraft af muligheden for at handle til en lavere pris end ejendomsvurderingen.

En lejlighed i København med en nuværende offentlig vurdering på kr. 2.000.000,- kan, når betingelserne er opfyldt herfor, sælges til en søn eller datter til kr. 1.700.000,-. Stiger lejlighedens offentlige vurdering eksempelvis 10%, bliver familieprisen forøget til kr. 1.870.000,- Det giver kr. 170.000,- kr. mindre i afgiftsfri gave til køberen, da det formodes at markedsprisen for lejligheden ikke flyttes i forbindelse med omvurderingen.

Gratis vurdering af jeres sag

Går I derfor i salgstanker omkring forældrekøbet, kan det være at strategien skal revideres i forbindelse med vedtagelsen de nye regler. Husk at vi altid er klar med et godt råd omkring bolighandler, både forældrekøb og andre typer af handler. Kontakt os allerede i dag og få en indledende og gratis vurdering af jeres sag hos en af vores advokater.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross