mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Bliv ikke skuffet: Hvad dækker din ejerskifteforsikring egentlig?

Langt de fleste boligkøbere vælger at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med boligkøbet. Mange misforstår dog, hvad den egentlig dækker. Er der fugt eller skimmelsvamp i din gamle kælder, vil du næppe kunne få dækket skaden af din ejerskifteforsikring. Det kommer bag på mange. Vi hjælper dig med at forstå, hvad din ejeskifteforsikring dækker.

En ejerskifteforsikring sikrer, at du som køber er dækket ind mod skader på boligen, der er opstået inden overtagelsestidspunktet.

Det er et krav, at der udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport for ejendommen, inden der bliver skrevet under på en købsaftale. På den måde får du som køber mulighed for at tage ejendommens stand i betragtning, inden du giver et bud på den.

Sælger fremlægger et tilbud på ejerskifteforsikring. Forsikringsvilkårene kan variere, og det er vigtigt, at du gør dig bekendt med det og undersøger, om der er andre forsikringsselskaber, der tilbyder ejerskifteforsikring med bedre vilkår, færre forbehold og hvor forsikringsselskabet er omfattet af Garantifonden.

De fleste forsikringsselskaber vil overordnet tilbyde to typer ejerskifteforsikring: Forsikring med standarddækning og forsikring med udvidet dækning.

Ejerskifteforsikring med standarddækning
Standarddækningen er som udgangspunkt bestemt i henhold til Mindstedækningsbekendtgørelsen, og gælder i 5 år.

Her gælder det, at ejerskifteforsikringen dækker skjulte skader eller forhold, der giver nærliggende risiko for skader, hvis skaden – eller årsag til skaden – var til stede på overtagelsesdagen. Det er derfor vigtigt, at forsikringen er tegnet inden køber får nøglerne i hånden.

Skadesbegrebet kan være vanskeligt at definere. Ifølge Mindstedækningsbekendtgørelsen er det skader på/i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til andre bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Det kan eks. være brud, lækage, deformering, svækkelse og revnedannelse eller anden ødelæggelse.

Derfor er det eksempelvis meget vanskeligt at opnå dækning for fugtskader, opstået i en kælder af ældre dato. Det er nemlig ikke usædvanligt, at der er fugt i en kælder af denne type og alder.

Manglende eller væsentlig nedsat funktion af el- og VVS-installationer samt lovliggørelse af sådanne ulovlige forhold, der ikke er nævnt i elinstallations- eller tilstandsrapporten, vil ligeledes kunne dækkes af ejerskifteforsikringen. Det kommer dog bag på mange, at hvert forhold vurderes særskilt, og at beløbet til udbedring af hvert forhold sjældent overstiger selvrisikoen eller ligger under bagatelgrænsen. Det vil ofte betyde at du ikke får dækning til udbedring.

Ejerskifteforsikring med udvidet dækning
Ejerskifteforsikringen kan også tegnes med udvidet dækning, som typisk gælder i 10 år.

Forsikringen dækker de samme skader og forhold som standarddækningen, men der er mulighed for at tegne en yderligere dækning. Heraf navnet.

Det er dog vigtigt, at være opmærksom på den specifikke formulering i tilbuddet fra forsikringen. Den udvidet dækning er nemlig ikke bestemt i henhold til Mindstedækningsbekendtgørelsen, men derimod efter aftale – det kommer derfor an på, hvad det enkelte forsikringsselskab tilbyder af udvidet dækning.

Derfor er det vigtig, at du som køber afstemmer forventningerne til den udvidede dækning.

Vi ser typisk, at den udvidet dækning indeholder dækning af ulovlige bygningsindretninger, det vil sige bygningsindretninger, der ikke er opført i overensstemmelse med gældende bygningsreglement på opførelsestidspunktet. Denne dækning kan hos nogle forsikringsselskaber være begrænset til kun at gælde for beboelsesrum. Det kan derfor få en væsentlig betydning, hvis den ulovlige bygningsindretning er placeret i en kælder, som ikke er godkendt til beboelse.

Derudover tilbyder nogle forsikringsselskaber dækning for skader, der skyldes ulovlige kloak- og stikledninger uden for fundamentet, et beløb til forurening osv.

Skader der falder uden for ejerskifteforsikringens dækningsområde
Listen af forhold, som ikke er forsikringsdækket, er ikke udtømmende, men den klare hovedregel er, at enhver skade som køber har været bekendt med på overtagelsesdagen, vil falde uden for dækningsområdet. Ejerskifteforsikringen dækker altså ikke forhold, som er beskrevet i tilstands– og elinstallationsrapporten, eller forhold som køber i øvrigt var bekendt med. Det samme gælder for følgeskaderne heraf.

Mindre fejl og mangler som er af overvejende kosmetisk betydning for ejendommen, vil som udgangspunkt ikke kunne dækkes af ejerskifteforsikringen, hvis det ikke har væsentlig betydning for ejendommens værdi eller anvendelse.

Skader, der opstår efter overtagelsesdagen, falder ligeledes udenfor dækningsområdet. Stormskader, frostskader, pludselige vandskader og hærværk samt andre skader der opstår pludseligt dækkes i stedet af den almindelige husforsikring. Forsikringerne dækker således forskellige tidspunkter for skadens opståen, og kan ikke træde i stedet for hinanden.

Vi anbefaler altid at tegne en ejerskifteforsikring, herunder også med udvidet dækning, men det er vigtigt at læse forsikringsvilkårene grundigt igennem, så du ikke bliver skuffet over forsikringen, når skaden har vist sig. Er du i tvivl om hvorvidt din ejerskifteforsikring dækker skaden på din bolig, eller står du midt i et huskøb, hjælper vi dig med klarhed over forsikringsforholdene.

Kontakt os for en drøftelse af din sag på telefon 72 30 12 05

Skrevet af:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.