Den nye ferielov får betydning for både nye og gamle på arbejdsmarkedet

25. juni 2018
2 minutters læsetid

Der er en ny ferielov på vej. Loven træder i kraft den 1. september 2020, men optjening af ferie efter de nye principper begynder allerede den 1. september 2019. Har du og din virksomhed brug for rådgivning om den kommende ferielov, står vi klar til at hjælpe.

Den nye ferielov får betydning for alle, ”nye” som ”gamle” på arbejdsmarkedet. Er man ny på arbejdsmarkedet får man frem over råd til at afholde den ferie, man hele tiden har haft ret til.

Som mange vil vide optjener man for øjeblikket ferie fra 1. januar til 31. december – kaldet ”optjeningsåret”. Når ferien så er optjent afvikles den først fra den efterfølgende 1. maj og et år frem til den 30. april – kaldet ”afviklingsåret”.

Uhensigtsmæssigheder

Ordningen har imidlertid medført nogle uhensigtsmæssigheder. Eksempelvis har nyansatte på arbejdsmarkedet ikke haft mulighed for finansiering af ferien (betalt ferie eller feriepenge) i helt op til 16 måneder efter ansættelse. Alle ansatte har ret til ferie – også nyansatte. Det er finansieringen, der med den nuværende ferielov er et problem.

Til gengæld har mennesker i den anden ende af erhvervslivet så opsparet ferie på det tidspunkt, hvor de forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension.

Nyt princip

Den nye lov indfører et nyt princip: ”samtidighedsferie”. Samtidighedsferie er den helt afgørende forskel fra den nuværende til den nye ferielov. Grundprincippet er, at man fremover optjener og afholder ferie samtidig. Altså i samme periode. Man optjener helt konkret 2,08 dages ferie per måned. Dagene kan afholdes med det samme, og de skal være afholdt senest inden for 16 måneder.

For de nye på arbejdsmarkedet betyder ændringen først og fremmest, at man fremover får råd til reelt at afholde sin ferie tidligere end man gør nu. Fremover vil man fra og med første måned have optjent 2,08 feriedag, som i princippet kan afholdes så snart de er optjent. Det er dog stadig arbejdsgiveren, der efter forhandling beslutter hvornår ferien skal ligge.

Overgangsperioden

En anden ændring, der finder sted, er at der hidtil har eksisteret en mulighed for at arbejdsgiver og arbejdstager sammen, for eksempel i ansættelseskontrakten, har kunnet aftale at fravige varslingsbestemmelserne. Hovedferie skal varsles med 3 måneders varsel og restferien skal varsles med mindst en måneds varsel. Varslingsreglerne forbliver de samme som hidtil, men muligheden for at fravige dem efter aftale er fjernet i den ny ferielov.

For os, der ikke er nye på arbejdsmarkedet, medfører den ny lov, at vi i en overgangsperiode, teoretisk set, har ret til dobbelt ferie. Hvis vi skulle have lov til at afholde både ”ny” og ”gammel” ferie i løbet af ét år, ville det medføre nogle voldsomme, negative konsekvenser for samfundets produktivitet i overgangsperioden.

Man har derfor indarbejdet i loven, at der indføres en overgangsordning, så den ferie, som optjenes i overgangsperioden, bliver indbetalt til en fond. Pengene får den enkelte lønmodtager så udbetalt på det tidspunkt, hvor vedkommende forlader arbejdsmarkedet.

Hvis du er arbejdsgiver og interesseret i at få en mere detaljeret gennemgang af den ny ferielov, og hvad den betyder for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 30 12 05.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross