mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder

 • STORM
 • Nyheder
 • Den nye ferielov får betydning for både nye og gamle på arbejdsmarkedet

Dato: 
|

Den nye ferielov får betydning for både nye og gamle på arbejdsmarkedet

Der er en ny ferielov på vej. Loven træder i kraft den 1. september 2020, men optjening af ferie efter de nye principper begynder allerede den 1. september 2019. Har du og din virksomhed brug for rådgivning om den kommende ferielov, står vi klar til at hjælpe.

Den nye ferielov får betydning for alle, ”nye” som ”gamle” på arbejdsmarkedet. Er man ny på arbejdsmarkedet får man frem over råd til at afholde den ferie, man hele tiden har haft ret til.

Som mange vil vide optjener man for øjeblikket ferie fra 1. januar til 31. december – kaldet ”optjeningsåret”. Når ferien så er optjent afvikles den først fra den efterfølgende 1. maj og et år frem til den 30. april – kaldet ”afviklingsåret”.

Ordningen har imidlertid medført nogle uhensigtsmæssigheder. Eksempelvis har nyansatte på arbejdsmarkedet ikke haft mulighed for finansiering af ferien (betalt ferie eller feriepenge) i helt op til 16 måneder efter ansættelse. Alle ansatte har ret til ferie – også nyansatte. Det er finansieringen, der med den nuværende ferielov er et problem.

Til gengæld har mennesker i den anden ende af erhvervslivet så opsparet ferie på det tidspunkt, hvor de forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension.

Den nye lov indfører et nyt princip: ”samtidighedsferie”. Samtidighedsferie er den helt afgørende forskel fra den nuværende til den nye ferielov. Grundprincippet er, at man fremover optjener og afholder ferie samtidig. Altså i samme periode. Man optjener helt konkret 2,08 dages ferie per måned. Dagene kan afholdes med det samme, og de skal være afholdt senest inden for 16 måneder.

For de nye på arbejdsmarkedet betyder ændringen først og fremmest, at man fremover får råd til reelt at afholde sin ferie tidligere end man gør nu. Fremover vil man fra og med første måned have optjent 2,08 feriedag, som i princippet kan afholdes så snart de er optjent. Det er dog stadig arbejdsgiveren, der efter forhandling beslutter hvornår ferien skal ligge.

En anden ændring, der finder sted, er at der hidtil har eksisteret en mulighed for at arbejdsgiver og arbejdstager sammen, for eksempel i ansættelseskontrakten, har kunnet aftale at fravige varslingsbestemmelserne. Hovedferie skal varsles med 3 måneders varsel og restferien skal varsles med mindst en måneds varsel. Varslingsreglerne forbliver de samme som hidtil, men muligheden for at fravige dem efter aftale er fjernet i den ny ferielov.

For os, der ikke er nye på arbejdsmarkedet, medfører den ny lov, at vi i en overgangsperiode, teoretisk set, har ret til dobbelt ferie. Hvis vi skulle have lov til at afholde både ”ny” og ”gammel” ferie i løbet af ét år, ville det medføre nogle voldsomme, negative konsekvenser for samfundets produktivitet i overgangsperioden.

Man har derfor indarbejdet i loven, at der indføres en overgangsordning, så den ferie, som optjenes i overgangsperioden, bliver indbetalt til en fond. Pengene får den enkelte lønmodtager så udbetalt på det tidspunkt, hvor vedkommende forlader arbejdsmarkedet.

Hvis du er arbejdsgiver og interesseret i at få en mere detaljeret gennemgang af den ny ferielov, og hvad den betyder for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 30 12 05.

OBS: Vi planlægger et gå-hjem-møde med lovændringen som hovedpunkt. Du kan skrive til tf@stormadvokatfirma.dk, hvis du kunne være interesseret i at deltage.

Skrevet af:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.