Arbejds- og ansættelsesret for private

Arbejds- og ansættelsesret for private

Vi rådgiver typisk private om

  • Forhandling af ansættelseskontrakter for funktionærer, direktører og andre ledende medarbejdere.
  • Rådgivning om konsulentforhold og andre samarbejdsformer, der grænser op til de egentlige ansættelsesforhold.
  • Rådgivning i forbindelse med indgåelse af ansættelsesklausuler (konkurrence- og kundeklausuler).
  • Rådgivning ved forskellige former forskelsbehandling - blandt andet, hvis du mener du bliver behandlet dårligere end dine kolleger på grund af graviditet, sygdom, handicap, køn, religion eller tilsvarende.
  • Rådgivning om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser (virksomhedsoverdragelsesloven).
  • Dine rettigheder ved virksomhedsoverdragelse, eller hvis du ikke får løn.

Din specialist i arbejds- og ansættelsesret for private

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Andreas Darwin Madsen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross