Sexisme og sexchikane

De seneste år er der kommet et øget fokus på sexisme og sexchikane på alle områder og planer i samfundet. Hvor der tidligere var en tilbøjelighed til at feje episoder med uønsket seksuelle karakter og lignende væk, er tiderne heldigvis skiftet som følge af den epokegørende #metoo-kampagne.

Som arbejdsgiver er det overordentligt vigtigt at vide, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at sexisme og sexchikane ikke finder sted, og at man har en kultur på arbejdspladsen, der er sund, passende og inkluderende for alle medarbejdere uanset alder, køn, stilling m.v.

Definitioner på sexisme og sexchikane

STORM Advokatfirma er førende inden for landbrugsrådgivning, når det handler om generationsskifte. Vi kender landbrugets forhold til bunds og tager en helhedsvurdering af de muligheder, som du har som landmand eller arvtager – køber som sælger.

Dansk landbrug har stærke traditioner og gode muligheder for generationsskifte inden for familien. Både som køber og sælger samt familien bagved er det vigtigt, at generationsskiftet sker på et godt og oplyst grundlag med fuldt overblik over muligheder og konsekvenser.

Derfor har vi udviklet en professionel og detaljeret drejebog for at sikre, at både køber, sælger, familien og eksterne partnere er involverede i en åben og gennemsigtig proces, så generationsskiftet sker på et oplyst og afstemt grundlag.

Definitioner på sexisme og sexchikane

Sexisme betyder diskrimination på baggrund af køn. Når man taler om sexisme, er der således tale om en forskelsbehandling, der er begrundet i medarbejderens køn. Af den grund behandles sexisme efter reglerne om ligebehandling på arbejdsmarkedet, som du kan læse mere om her.

Hvor sexisme har et direkte kønnet fokus, er sexchikane, eller seksuel chikane, defineret ved uønsket, sexuelt indhold, som for eksempel upassende kommentarer eller berøringer. Ligesom sexisme, opfattes sexchikane som forskelsbehandling, og derfor er den type chikane også omfattet af reglerne i ligebehandlingsloven.

Sexisme og sexchikane på arbejdspladsen kan udløse erstatning til den udsatte

Som følge af at sexisme og seksuel chikane er omfattet af ligebehandlingsloven, kan denne type forskelsbehandling udløse en godtgørelse til den medarbejder, der har været udsat. Ligeledes kan adfærden udløse et erstatningskrav, såfremt den forurettede får varige men eller lider økonomisk tab som følge af den udvist adfærd.

Udgangspunktet er, at et sådant krav bedømmes efter erstatningsansvarsloven, og at den forurettede kan få godtgørelse for en eventuel sygemeldingsperiode og varige mén samt erstatning for økonomisk tab, der er lidt som følge af sexisme eller sexchikane.

Det er imidlertid arbejdsgiverens ansvar at sikre, at der ikke er en sexistisk kultur eller udvises sexchikane på arbejdspladsen. Typisk bør det have ansættelsesretlige konsekvenser for den kollega, der har udvist adfærden, ligesom arbejdsgiveren kan ifalde erstatningsansvar, såfremt forpligtelsen til at handle på eventuelle tilfælde af sexisme og sexchikane ikke overholdes.

Råd og vejledning til effektiv forebyggelse

Sexisme og seksuel chikane kan have vidtrækkende konsekvenser både for den medarbejder, der bliver udsat herfor, men også for virksomheden. Derfor bør man som arbejdsgiver forebygge sexisme og sexchikane.

Dette kan gøres ved at indføre klare retningslinjer for uacceptabel adfærd samt søge professionel rådgivning hos uvildige institutioner og eksperter for at sikre, at man som arbejdsgiver lever op til forpligtelsen om at levere et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere uanset køn.

Din specialist i arbejds- og ansættelsesret

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Andreas Darwin Madsen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross