Sexisme og sexchikane

Definitioner på sexisme og sexchikane

Sexisme betyder diskrimination på baggrund af køn. Når man taler om sexisme, er der således tale om en forskelsbehandling, der er begrundet i medarbejderens køn. Af den grund behandles sexisme efter reglerne om ligebehandling på arbejdsmarkedet, som du kan læse mere om her.

Hvor sexisme har et direkte kønnet fokus, er sexchikane, eller seksuel chikane, defineret ved uønsket, sexuelt indhold, som for eksempel upassende kommentarer eller berøringer. Ligesom sexisme, opfattes sexchikane som forskelsbehandling, og derfor er den type chikane også omfattet af reglerne i ligebehandlingsloven.

Sexisme og sexchikane på arbejdspladsen kan udløse erstatning til den udsatte

Som følge af at sexisme og seksuel chikane er omfattet af ligebehandlingsloven, kan denne type forskelsbehandling udløse en godtgørelse til den medarbejder, der har været udsat. Ligeledes kan adfærden udløse et erstatningskrav, såfremt den forurettede får varige men eller lider økonomisk tab som følge af den udvist adfærd.

Udgangspunktet er, at et sådant krav bedømmes efter erstatningsansvarsloven, og at den forurettede kan få godtgørelse for en eventuel sygemeldingsperiode og varige mén samt erstatning for økonomisk tab, der er lidt som følge af sexisme eller sexchikane.

Det er imidlertid arbejdsgiverens ansvar at sikre, at der ikke er en sexistisk kultur eller udvises sexchikane på arbejdspladsen. Typisk bør det have ansættelsesretlige konsekvenser for den kollega, der har udvist adfærden, ligesom arbejdsgiveren kan ifalde erstatningsansvar, såfremt forpligtelsen til at handle på eventuelle tilfælde af sexisme og sexchikane ikke overholdes.

Råd og vejledning til effektiv forebyggelse

Sexisme og seksuel chikane kan have vidtrækkende konsekvenser både for den medarbejder, der bliver udsat herfor, men også for virksomheden. Derfor bør man som arbejdsgiver forebygge sexisme og sexchikane.

Dette kan gøres ved at indføre klare retningslinjer for uacceptabel adfærd samt søge professionel rådgivning hos uvildige institutioner og eksperter for at sikre, at man som arbejdsgiver lever op til forpligtelsen om at levere et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere uanset køn.

Din specialist i sexisme og sexchikane

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Andreas Darwin Madsen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross