mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Ny afgørelse: Svært at opsige lejer for selv at bebo lejemålet

Hvis du ønsker at opsige din lejer og selv bebo et lejemål, er der nogle særlige regler i lejeloven, som du skal være opmærksom på. Lejeloven opstiller strenge betingelser for, hvordan udlejer kan opsige et udlejet lejemål, når opsigelsen skyldes udlejers ønske om selv at bebo lejemålet. En ny afgørelse fra landsretten viser hvor svært det kan være, at opsige lejer for selv at bebo lejemålet. Vi rådgiver gerne i forbindelse med opsigelse af din lejer eller andre lejeretlige spørgsmål.

Retsgrundlaget for opsigelse
Reglerne for opsigelse af lejemål grundet udlejers ønske om eget brug af lejemålet, findes i lejelovens § 83, stk. 1, litra a. Heraf fremgår det, at udlejer kan opsige lejeforholdet, når udlejer selv ønsker at benytte det lejede.

Muligheden for at opsige lejer efter ovenstående bestemmelse er dog begrænset. I lejelovens § 84 opstilles en række begrænsninger for opsigelsen af lejer. Herunder gælder bl.a., at såfremt lejemålet er en beboelseslejlighed, er det en betingelse, at udlejer selv agter at bebo lejligheden og at opsigelsen er rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. I loven anføres det, at der ved afgørelsen af, hvorvidt opsigelsen er rimelig bl.a. tages hensyn til, hvor længe udlejeren har ejet ejendommen og lejers mulighed for at finde anden passende bolig.

Endvidere følger det af lejelovens § 86, stk. 2, at udlejer har et opsigelsesvarsel på mindst 1 år overfor lejer.

Ny afgørelse
En ny afgørelse fra Vestre Landsret viser, hvor svært det kan være for udlejer at opsige lejer med ønske om egen anvendelse af det lejede.

I afgørelsen havde udlejer opsagt lejemålet med lejer, fordi udlejer selv ønskede at bebo lejemålet. Lejer fremsatte indsigelser overfor opsigelsen. Landsretten skulle derfor foretage en vurdering af, hvorvidt opsigelsen var rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold.

Udlejer havde opsagt lejemålet med 12 måneders varsel som påkrævet. Udlejer havde ejet ejendommen siden 1993, ligesom udlejer havde beboet ejendommen frem til 2012. Udlejer ønskede selv at bebo lejemålet, idet han havde behov herfor grundet arbejde tæt på lejemålets adresse og idet han på daværende tidspunkt stod uden ny bolig efter salget af sin daværende bolig.

Lejer havde beboet lejemålet siden august 2014, hvor hun, hendes samlever og 4 af hendes børn på 5, 9, 13 og 15 år havde bopæl. Alle børnene var tilknyttet området, hvor lejemålet var beliggende og lejer gjorde gældende, at det ikke var muligt at finde anden passende bolig efter opsigelsen.

Landsretten fandt på baggrund af ovenstående, at udlejers opsigelse af lejer ikke var rimelig.

Afgørelsen viser, at det kan være meget vanskeligt for udlejer at opsige en lejer, selvom om udlejer opsiger lejer med 1 års varsel. Selvom udlejer af saglige og reelle årsager selv ønsker at anvende lejemålet til eget brug, skal der foretages en vurdering af, hvorvidt en opsigelse ud fra en vurdering af begge parters forhold er rimelig. Lejers forhold har derfor væsentlig betydning for afgørelsen af, hvorvidt udlejer kan opsige lejer for selv at anvende lejemålet. Det er værd at bemærke, at Landsretten i ovenstående afgørelse ikke tillagde det vægt, at udlejer havde ejet ejendommen i 25 år og ikke selv havde ny bolig til rådighed i forbindelse med opsigelsen.

Du bør derfor være ekstra opmærksom, såfremt du ønsker at opsige din lejer for selv at bebo lejemålet.

Kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med opsigelse af din lejer eller andre lejeretlige spørgsmål på telefon 72 30 12 05

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.