mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

AB 18 betyder nye aftalevilkår for byggeriet

De almindelige betingelser for dansk byggeri AB 92 og ABR 89 (”AB-systemet”), der regulerer aftaler på entrepriseområdet, bliver erstattet af nye, opdaterede betingelser, kaldet AB 18 og ABR 18. Kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for rådgivning omkring betydningen for din virksomhed.

De nye betingelser blev sendt i høring den 2. februar 2018, og de endelige betingelser forventes offentliggjort til maj. Hos STORM Advokatfirma følger vi vedtagelsen og ændringen af disse betingelser og er klar til at rådgive ud fra dem.

De nye betingelser, der i vid udstrækning er inspireret af internationale standarder, herunder lignende bestemmelser i det internationale regelsæt FIDIC, indeholder væsentlige ændringer for dansk byggeri.

Her gennemgår vi de væsentligste ændringer i AB 18:

Skærpede krav til arbejds- og tidsplaner
For at imødegå udfordringer med planlægning indføres en række krav til arbejds- og tidsplaner, her-under en hovedtidsplan. Entreprenøren skal udarbejde en arbejdstidsplan og skal fremover angive rækkefølgen af de enkelte arbejder i denne arbejdstidsplan. Hvis entreprenøren ikke medvirker, har bygherren ret til at fastlægge entreprenørens arbejdstidsplan og lade den indgå i detailtidsplanlægningen.

De nye betingelser stiller desuden krav om løbende projektgennemgang, og at arbejds- og tidsplanerne løbende opdateres for at fremme, at parterne allerede under byggeriet tager stilling til eventuelle tidsfristforlængelser, ekstrabetalinger og dagsbodskrav.

Dagbog for overskridelse af mellemfrister
Som noget nyt foreslås indførelse af dagbøder, hvis entreprenøren overskrider mellemfrister, og fristen er afgørende for byggeriets videre proces.

Kvalitetssikring gennem førgennemgang og afhjælpningsgennemgang
For at reducere antallet af fejl og mangler indføres der krav om løbende kvalitetssikring og gransk-ning, samt afholdelse af en førgennemgang inden aflevering af byggeriet. Ved denne førgennemgang skal fejl og mangler registreres, således at entreprenøren kan nå at afhjælpe disse inden afleveringen.

Der indføres desuden en afhjælpningsgennemgang, hvor der aftales en samlet gennemgang af afhjælpningen for at fremme en hurtigere, samlet afhjælpning.

Ny konfliktløsningsmodel ”hurtig afgørelse” og ”løsningstrappe”
Der foreslås en ny måde at håndtere konflikter på gennem ”hurtig afgørelse”: Hvis der opstår konflikter under byggeriet, udpeges en opmand, der træffer afgørelse på skriftligt grundlag og uden syn og skøn. Afgørelsen er bindende for parterne, medmindre den inden 8 uger indbringes for voldgiftsretten.

Der foreslås desuden indført en ”løsningstrappe”, hvor tvisten skal søges løst af parterne ved forhandling. Først efter udløb af nærmere frister for forhandling er parterne berettigede til at indbringe sagen for voldgift eller mægling/mediator.

Endeligt foreslås det, at der udarbejdes forenklede vilkår for entrepriser af mindre omfang, tid eller økonomi. Disse vilkår foreligger endnu ikke.
ABT 93, der også er en del af AB-systemet, vil også blive ændret og erstattet af nye betingelser (ABT 18). Revisionen heraf foreligger dog endnu ikke og forventes senere på året. Hvis bygherren er forbruger, anvendes i stedet regelsættet AB-forbruger, som senest blev revideret i 2012. Disse betingelser er ikke genstand for revision i denne omgang.

Når AB-systemet er blevet revideret, skal det godkendes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Det forventes herefter, at de nye regler kan anvendes fra den 1. januar 2019.

Kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med entreprise på telefon 72 30 12 05

Skrevet af:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.